Parpol Wiwit Ngelus-Elus Jago Saka Mentri Pedhotan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 75 kali

Pilkada Serentak 2018 tumiba tanggal 28 Juni. Nyemak suksese Anies Baswedan mentri pedhotan jroning Pilkada DKI, parpol kayadene PAN lan PKB wiwit ngelus-elus mentri pedhotan Sudirman Said lan Marwan Jafar. Ning ing wilayah Jabar, Jateng lan Jatim; kira-kira apa bisa menang? Soale pesaing modhel Ahok durung timbul saka dhaerah kasebut, saengga isyu SARA dadi kurang payu dole.

KANGGONE wong sing dhemen kasukan adu jago, mesthi ora seneng yen jagone kalahan. Ning karang wong adu jago mono pilihane mung loro: me­nang utawa kalah; yen jagone kalah lumrahe banjur disembeleh, diopor, apa disambel goreng bumbu rujak yen istila­he wong Purworejo (Jateng). Rasane jan tanja temenan, apa maneh segane pari anyar jinis rajalele utawa menthik. Maratuwa liwat, wooo..... kelakon ora ditawani!

Jago sing kalah diedu mau lumrahe disebut: jago pedhotan. Dene yen “men­tri pedhotan” kaya sing katur ndhu­wur, sing dikarepake ora liya: para mentri sing dicopot jabatane durung wayahe, amarga kena reshuffle kabinet. Meh telung taun dadi Presiden RI, Jokowi pancen kerep nggenti mentrine. Kayata: Susilo Indrayana (Menko Maritim), Edy Purdiyatno (Menko Polhukam), Rizal Ramli (Menko Maritim), Rachmad Gobel (Mentri Perdagangan), Anies Baswedan (Mendiknas), Marwan Jafar (Menteri Desa & Daerah Tertinggal), Sudirman Said (Mentri ESDM).

 

Prabowo saya berag

Mentri pedhotan sing saiki lagi kace­luk kajana priya ora ana liya Anies Bas­wedan. Lho kok bisa, dadi Mendiknas wae dicopot, njago Pilkada DKI Jakarta kok menang? Ora usah gumun. Mentri kuwi sing milih presiden, dene gubernur kuwi sing milih rakyat. Presiden wae bisa dipengaruhi Wapres utawa Ketum partai-ne, apa maneh rakyat. Merga dibujuki yen milih si A bakal mlebu nraka, lan yen milih B bakal munggah suwarga, we­ka­sane akeh sing milih Cagub B.

Jamak lumrah yen wong kuwi luwih seneng mlebu suwarga (senajan kam­panye model kuwi klebu SARA). Awit pa­nguripan ing suwarga mono sarwa ke­bak kamulyan. Ing kana yen wong lanang diladeni 72 widadari, kali-kali mili banyu susu. Bareng ana nraka, panase kaya mawa bathok. Aja maneh mbayangake mawa bathok, salagine ing donya wae midak tegesan wis ginjal-ginjal ora karu­wan, hare.

Sawijining hadits Nabi nyebutake, WTS sing seneng dodolan awak kae, bisa mlebu suwarga merga menehi banyu marang asu sing lagi ngorong kasatan. Lha yen milih jago A apa mesthi mlebu nraka, lan yen milih jago B bakal mlebu suwarga? Gumantung ulama anggone nyulang-nyulangake lan ngyakinake ma­rang umat. Mangka jroning Pilkada DKI wingi kuwi, ulama kondhang Din Syam­sudin bisa beda panemu karo Buya Syafii Maarif. Mangka sakarone padha-padha tilas Ketum PP Muhammadiyah. Dalasan padha-padha endhog sapetera­ngan, pengurus MUI wae bisa beda-beda pa­nyurasane bab surat Almaidah ayat 51.

Wis, wis....., Pilkada DKI wis tancep kayon. Senajan digetuni lan ditangisi de­ning para panyengkuyunge, keputus­an rakyat Jakarta pancen kaya ngono wu­jude. Saiki dideleng wae kiprahe Anies Baswedan – Sandiaga Uno mimpin Ja­karta limang taun mengarep. Apa pan­cen ahli menata kota, apa mung ahli menata kata. Muga-muga wae Jakarta dadi luwih becik, aja malah kuwalik dadi momrot merga kejiret dening sesanti: maju kotanya, bahagia warganya.

Sing genah, menange mentri pe­dhotan Anies Baswedan mau njalari Ketum Gerindra Prabowo Subianto tam­bah berag, mundhak grengsenge kanggo mapag Pilpres 2019. Dheweke gedhe pengarep-arepe, yen DKI Jakarta bisa ditelukake duet parpol Gerindra-PKS, istingarah Pilgub ing Jabar, Jateng lan Jatim bisa luwih gampang dikuwasani. Menawa gubernur patang dhaerah wis kasil diregem Gerindra-PKS, nggayuh RI-1 ing Pilpres bebasan suwe mijet wohing ranti. Soal wektu kuwi umure wis 68 taun tumrape Prabowo, sing wigati tetep rosa-rosa kaya Mbah Maridjan.

 

PAN dhemen artis

Nyemak suksese Anies-Sandiaga nelukake Jakarta, njalari ilham anyar tumrap para pandarbe parpol. Kanyatan senajan mentri pedhotan kang ateges wis ciri, yen pinter-pinter anggone moles lan amematut, meksa bisa mimpang ngalahake jago petahana sing sasat wudhu tandhing. Saiki kepriye, upamane mentri pedhotan sing isih ana dielus-elus dijagokake uga. Sapa ngerti nasibe Anies Baswedan bisa numusi, ora malah anis (ilang) saka madyaning palagan Pilkada.

Meh telung taun Presiden Jokowi ngasta bang-bang aluming praja, pancen cukup akeh mentri pedhotan mau. Na­nging saka para mentri pedhotan kase­but, dinane iki sing lagi narik kawigaten mung Sudirman Said karo Marwan Jafar. Iki cocok kanggo wilayah Jateng, laras karo papan asale para tilas mentri mau. Pancen ana Rizal Ramli, nanging kuwi luwih cocok ing Sumatra Barat, awit dheweke pancen priyayi kana.

PAN sing lagi lirak-lirik golek jago lencir kuning, semune kepranan karo trajange Sudirman Said sing asale saka Brebes kuwi. Wondene PKB wis ngirik-iriki Marwan Jafar sing asale saka Pati. Menawa mentri pedhotan mau kasil mimpang jroning Pilgub mengko, parpol bisa atebah dhadha, “Ki gilo, senajan dicopot dadi mentri, isih dipercaya rakyat dadi gubernur. Kandhani kok.......!”

Partai PAN sing saiki dipimpin Zulkifli Hasan kuwi pancen seneng karo wong sing kondhang lan dijamin darbe elek­tabilitas dhuwur. Mula artis sing kon­dhang liwat TV, akeh sing diusung dadi anggota DPR. Ana pancen sing mitayani, kaya dene Desy Ratnasari. Nanging liyane, adate mung pah-poh, ana Sena­yan mung dadi bala dhupakan. Ora nate dikrubuti pers, ora nate ngunggar pane­mu sing ngeget-geti. Politisi ngene iki sing wigati teka absen, akir bulan blan­jan. Wis cukup........

Ing Jabar PAN nginceng Desy Rat­nasari, karepe mono dipasang karo Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta (Golkar). Na­nging sing lucu, pelawak Sule uga disebut-sebut melu dielus-elus murih melu njago ing Pilgub Jabar 2018. Mang­ka wis bola-bali ketatalan, artis dipeksa-peksa dadi Kepala Daerah, asile mrucut saka gegadhangan. Tuladhane Rano Karno Gubernur Banten, lan Dedy Mizwar Wagub Jabar. Apa prestasine dadi wa­rangka dalem Gunernur Ahmad Herya­wan? Jarene komentator ing internet, Dedy Miswar kakehan mangan sosis karo obat mag (iklan sing dibintangi – Red).

Nganti dinane iki, durung ana ko­mentar saka Marwan Jafar. Nanging tumrape Sudirman Said, ya matur nu­wun yen parpol tekan semono kapita­yane. Nanging kabeh kuwi urusane par-tai, dheweke dhewe durung mikir. Kawigatene luwih tuwajuh menyang tanduran brambang karo lombok ing kampunge. Tembunge, “Prosese rak isih dawa, ta? Deleng wae mengko, sida apa ora rak gumantung partaine.”

 

Khofifah diongkek-ongkek

Asikep “nyangga entheng” kuwi pan­cen perlu, tinimbang mengkone mung gela wekasanipun. Awit jroning Pilkada DKI upamane, akeh parpol sing mung dolanan tokoh. Mentri pedhotan kaya dene Rizal Ramli wis nate digegadhang PAN, jebul mak clengkom ditinggal se­brung. Gerindra sami mawon. Wis nate Prabowo mbombong Yusril Ihza Mahen­dra (eks Menkumham) lan Syafri Syam­sudin (Wamenhan), ning bareng kartune dianggep mati, kontan dibuwang lan njunjung Anies-Sandiaga.

Sing kebangeten ana parpol sing senenge nggege mangsa. Kaya dene Khofifah Indarparawansa iku upamane. Ingatase dheweke wis kepenak dadi Mentri Sosial, meksa diongkek-ongkek supaya melu Pilgub Jatim 2018. Dheweke ndhisik wis pindho kapracondhang lumawan Pakde Karwo, mongsok bakal digawe keyok kaping telune? Mula bener pratelane Bu Mentri, “Arep chek sound (kepriye suwarane) ndhisik, apa rakyat Jatim pancen temen-temen kepengin aku dadi Gubernur Jatim?”

Khofifah mono ewone mentri sing kasil sabiyantu Presiden Jokowi. Mula saben ana isyu reshufle kabinet, dheweke kalis seka gosip. Karo dene maneh yen ditinggal nyagub, jabatan Mensos sing kari rong taun bakal ditinggalake, betheke nututi barang sing durung karuwan. Awit suwara NU ing Jatim bakal pecah. Saperangan mbelani Saefullah, saperangan ngewangi Kho­fifah. Wagube Pakdhe Karwo iki genah menang papan, amarga wis ngoyot 10 taun ing Pemprov Jatim. Lha yen Khofifah melu njago maneh, apa kelakon dadi Lebai Malang?

Ing Jateng, semune calon paling kuwat tetep Ganjar Pranowo gubernur petahana, senajan trajange sajroning limang taun ora ana sing ngeget-geti. Yen Jabar, dinane iki jago sing marahi singunen lagi Ridwan Kamil walikota Bandung. Dedy Mizwar kabare arep njago, nanging akeh rakyat Jabar sing mrayogakake, becike “Jendral Nagabo­nar” kuwi bali ana jagad sinetron wae. Dadi Bang Jeck (sinetron Para pencari Tuhan) luwih temanja, ketimbang nde­leng Dedy Mizwar mrana-mrene nggun­ting pita peresmian.

PAN kuwi kena diarani partai sing mung gaco kendel. Kanggo ngungsung jago dhewe ing Jabar, Jateng lan Jatim, paling ora kudu duwe 20 kursi DPRD. Mangka jroning Pemilu 2014 wingi, PAN ing Jabar mung duwe 4, Jateng 8 lan Ja­tim 7. Dadi yen kepengin ngungsung kadere dhewe paling-paling mung posisi wakil, tur kudu ajak-ajak parpol liyane. Yen ora tiwas nafsu besar tenaga kurang utawa kegedhen empyak kurang cagak. 

n

 

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…