Arwahe Joni Ajak-ajak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 119 kali

Bengi iku malem Jemuah Kliwon, sawijining wanci kang manut ujaring kandha mujudake wengi kang kramat. Akeh lelembut utawa arwah kang nglambrang padha gen­tayangan. Ing bengi iku pulisi ngadani razia kebut-kebutan liar ing dalan ling­kar utara. Ewasemono ora ateges pulisi sengaja milih wengi kang kramat mau kanggo ngadani razia kebut-kebutan liar kasebut. Mung kapinujon wae, pulisi nampa lapuran saka warga kiwa tengen dalan lingkar utara kono kang padha keganggu dening kegiyatan mau.

Pengebut liar pirang-pi­rang kang akeh-akehe kala­ngan remaja kasil kejaring. Sadurunge digawa menyang kantor pulisi para pembalap liar mau diklumpukake ing sa­wijining papan. Wargiyono, salah sa­wijining anggota pulisi kang ditugasake mbubarake kegiyatan kang ngganggu ke­tertiban umum kasebut ngadeg ing papan kang dirasa lindhuk. Pulisi pangkat briptu mau ngawasi saka kadohan rema­ja-re­maja sing kejaring razia.

Saka remaja pitulas sing kejaring mau, ana siji sing narik kawigatene War­gi­yono. Remaja mau nylingker minggir mbaka sethithik. Katone golek lenane pu­lisi. Temenan. Bareng entuk kalodha­ngan dheweke kanthi rerikatan mlayu nyedhaki sepedha motore. Ora nganggo etungan menit, sepedha motore wis urip mesine. Remaja mau terus nggeblas ninggalake petugas sing lagi ubeg ngurusi asil tangkepane. Remaja mau kaya du­we aji panglimunan, bisa ngilang. Ora ana petugas siji wae kang meruhi.

Saka papan kang lindhuk Wargiyono tansah ngulatake solah tingkahe remaja mau. Ora kalah trengginas Wargiyono agahan nyetater sepedhah motore. Ngge­blas nututi remaja sing uwal saka kawigatene petugas. Pulisi mudha mau ora ekhlas yen pengebut liar kuwi ucul saka jaring tangkepane. Dumadi oyak-oyak­an pindhane adegan ing film anta­rane Wargiyono lan bocah remaja mau. Begjane, nalika iku ing wanci tengah wengi ora akeh kendharaan kang liwat ing dalan lingkar kasebut.

“Hiyoh ... Tekan endi playumu, Gus. Tetep tak oncit, mumpung bensinku ke­bak!” ujare Wargiyono jroning batin. Ru­mangsa ditantang balapan, getih enome Wargiyono mumbul. Mlayu entuk telung kilometer, sepedha motor kang dikemu­dheni remaja mau menggok nengen, mle­bu sawijining dalan aspalan kang ora pati jembar.

Ngerti sepedha motor sing dioyak menggok nengen, Wargiyono kang nge­tut ing mburine mesem. Batine ngguyu cekakakan, pranyata remaja mau ora nguwasani medan. Wargiyono pana ba­nget yen dalan aspalan kang menggok nengen mau dudu dalan tumuju me­nyang ngendi-endi, nanging mung dalan mlebu menyang komplek Perumahan Delima Regency.

“Owalah… gene mung tekan semono katiyasanmu, Cah Bagus. Sepisan ji iki kowe ora bakal bisa uwal saka tangke­pan­ku”, ujare Wargiyono jroning batin. Saka dalan kono tekan komplek Peru­mahan Delima Regency dohe mung wo­lungatus meter. Dalane jejeg mengidul.

Saka jarak satus meter, gapura kom­plek Perumahan Delima Regency wis ka­ton. Ngisor gapura dipasang portal wesi, dipalangake ing sandhuwuring dalan, dhuwure sangang puluh sentimeter. Ing sisih pinggir kiwa ana……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!