Arwahe Joni Ajak-ajak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 206 kali

Bengi iku malem Jemuah Kliwon, sawijining wanci kang manut ujaring kandha mujudake wengi kang kramat. Akeh lelembut utawa arwah kang nglambrang padha gen­tayangan. Ing bengi iku pulisi ngadani razia kebut-kebutan liar ing dalan ling­kar utara. Ewasemono ora ateges pulisi sengaja milih wengi kang kramat mau kanggo ngadani razia kebut-kebutan liar kasebut. Mung kapinujon wae, pulisi nampa lapuran saka warga kiwa tengen dalan lingkar utara kono kang padha keganggu dening kegiyatan mau.

Pengebut liar pirang-pi­rang kang akeh-akehe kala­ngan remaja kasil kejaring. Sadurunge digawa menyang kantor pulisi para pembalap liar mau diklumpukake ing sa­wijining papan. Wargiyono, salah sa­wijining anggota pulisi kang ditugasake mbubarake kegiyatan kang ngganggu ke­tertiban umum kasebut ngadeg ing papan kang dirasa lindhuk. Pulisi pangkat briptu mau ngawasi saka kadohan rema­ja-re­maja sing kejaring razia.

Saka remaja pitulas sing kejaring mau, ana siji sing narik kawigatene War­gi­yono. Remaja mau nylingker minggir mbaka sethithik. Katone golek lenane pu­lisi. Temenan. Bareng entuk kalodha­ngan dheweke kanthi rerikatan mlayu nyedhaki sepedha motore. Ora nganggo etungan menit, sepedha motore wis urip mesine. Remaja mau terus nggeblas ninggalake petugas sing lagi ubeg ngurusi asil tangkepane. Remaja mau kaya du­we aji panglimunan, bisa ngilang. Ora ana petugas siji wae kang meruhi.

Saka papan kang lindhuk Wargiyono tansah ngulatake solah tingkahe remaja mau. Ora kalah trengginas Wargiyono agahan nyetater sepedhah motore. Ngge­blas nututi remaja sing uwal saka kawigatene petugas. Pulisi mudha mau ora ekhlas yen pengebut liar kuwi ucul saka jaring tangkepane. Dumadi oyak-oyak­an pindhane adegan ing film anta­rane Wargiyono lan bocah remaja mau. Begjane, nalika iku ing wanci tengah wengi ora akeh kendharaan kang liwat ing dalan lingkar kasebut.

“Hiyoh ... Tekan endi playumu, Gus. Tetep tak oncit, mumpung bensinku ke­bak!” ujare Wargiyono jroning batin. Ru­mangsa ditantang balapan, getih enome Wargiyono mumbul. Mlayu entuk telung kilometer, sepedha motor kang dikemu­dheni remaja mau menggok nengen, mle­bu sawijining dalan aspalan kang ora pati jembar.

Ngerti sepedha motor sing dioyak menggok nengen, Wargiyono kang nge­tut ing mburine mesem. Batine ngguyu cekakakan, pranyata remaja mau ora nguwasani medan. Wargiyono pana ba­nget yen dalan aspalan kang menggok nengen mau dudu dalan tumuju me­nyang ngendi-endi, nanging mung dalan mlebu menyang komplek Perumahan Delima Regency.

“Owalah… gene mung tekan semono katiyasanmu, Cah Bagus. Sepisan ji iki kowe ora bakal bisa uwal saka tangke­pan­ku”, ujare Wargiyono jroning batin. Saka dalan kono tekan komplek Peru­mahan Delima Regency dohe mung wo­lungatus meter. Dalane jejeg mengidul.

Saka jarak satus meter, gapura kom­plek Perumahan Delima Regency wis ka­ton. Ngisor gapura dipasang portal wesi, dipalangake ing sandhuwuring dalan, dhuwure sangang puluh sentimeter. Ing sisih pinggir kiwa ana……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane