Njaluk mundhak UMK, Bupati Sambari Dipeksa Neken Revisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 63 kali

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dening buruh dipeksa nan­dhatangani undhake upah minimum kabu­paten (UMK) gedhene Rp 3.700.000. Revisi undhak-undhakan UMK kasebut merga enggal dikirimake marang Gubernur Jawa Timur.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ‘kepeksa’ nandhatangani usulan revisi UMK 2017. Ing surat revisi Nomer: 560/2016/437.58/2016 tanggal 17 Nopember iku, gedhene UMK sing diusulake menyang Gubernur Jatim sesasi gedhene

Rp 3.700.000.

Penandhatanganan surat usulan revisi dening Bupati Sambari ditindak­ake ing ndhuwur truke para demon­stran saka Sekretariat Bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh (Sekber SP-SB). Ing kalodhangan iki bupati didhampingi wakile, yaiku Mohammad Qosim lan Kepala Disnakertrans Gresik, Mulyanto.

“Wis daktandha tangani. Sabanjure, keputusan iku ana ing gubernur. Tulung tutake surat kasebut,” kandhane Sambari marang atusan buruh sing lagi demo. Meh kabeh kelompok serikat buruh melu nindakake demo sing dipunjerake ing Kantor Bupati, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kemis (17/11).

Demo iku kanggo ndhesek Bupati Sambari supaya ngrevisi usulan UMK kanggo kang kaping pindhone. Sawise gagal, wiwit Kemis awan atusan buruh bali kumpul maneh nindakake unjuk rasa ing Kantor Bupati. Para demonstran ngajap bupati supaya enggal ngrevisi usulan UMK 2017 sing sadurunge wis dikirimake menyang Gubernur Jatim. Ing surat mawa nomer 560/2008/437.58/2016, Bupati Sambari liwat surate ngusulake UMK Gresik 2017 gedhene Rp 3.293.506 padha karo ajine UMK paling dhuwur ing Jatim.

Demo kang ditindakake sekber SP-SB mujudake tumindak kang kaping pindhone. Jalaran demo sing saduru­nge, massa ora bisa dipethuki bupati. Mula iku, para demonstran nindakake demo maneh. Tumindake iku dileksa­nakake wiwit esuk kanthi nganakake sweeping menyang sakehing perusa­haan ing laladan Kebomas, Manyar, Driyorejo, Wringinanom, lan Menganti.

Watara jam 12.30 WIB, akhire kabeh buruh kasil mlebu menyang plataran Kantor Bupati Gresik. Sakawit, bupati ngajap perwakilan mlebu kanggo rembugan. Nanging, buruh njaluk Bu­pati Sambari metu ruwangan methuki buruh.

Sawise pirembugan, akhire Bupati Sambari gelem ngrevisi surat usulane, klawan nandha tangani surat usulan revisi UMK 2017 sing dikirim menyang Pemprov Jatim. Nanging, pehake mung nandha tangani, sabanjure putusan kasebut dipasrahake Gubernur Jatim Soekarwo. “Aku bakal ngetutake usulan UMK sing anyar iki,” kandhane salah sawijining pengurus DPCSPSI Gresik, Teguh Prasetyo Utomo.

Bubar ditandha tangani bupati ing ndhuwur truk, atusan buruh saka sa­keh­ing wewengkon ing Gresik iki banjur bubar nuju menyang perusa­haane dhewe-dhewe. Malah, ing antrane kelompok buruh iki dikawal pulisi supaya ora nindakake kerusuhan.

Sawatara iku, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sajak isih bingung anggone nemtokake pira gedhene UMK 2017. Malah, dheweke sajak wegah ngirim gedhene UMK iku menyang Gubernur Jatim. Minggu kepungkur, Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto wis ngajokake angkane UMK marang bupati. Nanging engga pawarta iki ditulis, MKP isih durung gelem neken angkane UMK sing dijokake menyang Gubernur Jatim supaya ditetepake minangka UMK taun 2017. Kamangka, mung kari sawatara dine maneh usulan iku kudu ditampa Gubernur Jatim. MKP nelakake alesan, isih ana sakehing tetimbangan bab gedhene UMK. Salah sijine perkara kacek kang akeh yen ditandhingake karo Kota Mojokerto.

Jalaran saka iku, banjur dheweke wegah neken angka UMK. Nanging,  MKP ora njlentrehake alesane geneya pilih ngundur ngajokake angka UMK menyang Gubernur Jatim. “Yen kabeh sa-Jatim angkane padha, aku gelem nandha tangani. Kaceke iki akeh banget dibandhingake karo kabupaten lan kota liyane,” ujare MKP mentas iki.

Dheweke menehi conto Kota Mojo­kerto sing gedhene udakara Rp 1,7 yuta. Kamangka manut dheweke, we­-wengkon Kabupaten Mojokerto pepe­tan karo wewengkon Kota. Dheweke ngandhakake, angka sing dijokake sing wis dinan-dinan ing mejane iku kaceke adoh banget karo UMK sing dijokake Kota Mojokerto. “Mengko dhisik (ditan-dhatangani). Kita nunggu perkemba­ngane. Mesthine kaceke ora adoh-adoh. Apamaneh separo,” tandhese.

Dina Kemis (17/11) para buruh bali nindakake demo ing ngarep Kantor Pemkab Mojokerto. Tumindak iku merga anane bocoran yen Bupati MKP isih durung ngirimake angka UMK menyang Gubernur Jatim. Luwih-luwih buruh duwe anggepan, tumindak rendhete bupati iku akhire ndadekake endheke angka UMK sing diajokake mengko. “Iki genah ana apa-apa. Wis weruh yen angka sing kita jokake bakal ditulak,” kandhane Ketua Konsultan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kab. Mojokerto, Eka Herawati nalika unjuk rasa.

Buruh ndhesek supaya bupati ngajokake UMK 2017 gedhene Rp 3.580.000. Angka iku manut dheweke, mujudake angka UMK klawan undhak-undhakan kang lumrah. Sanajan un­-dhak-undhakane dadi semono ora nda­-dekake buruh makmur. “Kita wis nge­-tung iklim industri lan kahanane peru­-sahaan. Perusahaan ora bakal rugi mbayar semono iku lan buruh ora bakal bisa sugih klawan upah Rp 3.580.000 kasebut,” tandhese.

Eka nganggep, bupati ora mbala kaum buruh. Kejaba dianggep ngengel-engel lakune panetepan UMK, ana ka­-bar yen bupati ngajokake marang gu­-ber­nur kanggo metu saka ring siji. Te­-gese, sawise iki UMK Kabupaten Mojo­-kerto bisa kacek adoh yen ditandhing­ake karo Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, lan Surabaya. “Nganti saiki (wingi) bupati durung ngajokake angka menyang gubernur. Mung Kabupaten Mojokerto sing telat,” kandhane.

 

Nglurug

Keputusane Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sing ngusulake UMK Sura-baya gedhene mung Rp 3.299.000 nda­-dekake para burum nesu. Angka iki lu-wih endhek saka usulan UMK Kabupa-ten Pasuruan sing gedhene Rp 3.584. 200 lan Kabupaten Sidoarjo Rp 3.586. 872. Kemis (17/11) kepungkur para bu­-ruh nggelar unjuk rasa minangka wujud protes usulan kasebut. Atusan buruh nggelar unjuk rasa ing omah pribadhine Risma, ing Taman Pondok Indah Wi-yung. Tumindak iki pancen ora lumrah. Sebab, kulinane unjuk rasa ditindakake ing ngarepe Kantor Balai Kota utawa Gedhong DPRD Surabaya. “Aku kabeh sengaja nekani omah pribadhine Wali Kota merga ing unjuk rasa Selasa kepungkur, para buruh ora dipethuki. Wiwit esuk engga awan, para buruh diumbar lungguh ing ngarep pager Balai Kota. Para buruh njaluk kepethuk, nanging ora digape,” kandhane salah sawijining perwakilan unjuk rasa.

Ewasamono, pepenginane atusan buruh kanggo ketemu Risma sepisan maneh gagal. Sebab, nalika Risma pancen ora ana ngenggon. Manut katrangane saka Bagian Hukas Pemkot Surabaya, Risma lagi ana ing manca wisi Senin (14/11).

“Bu Risma lagi menyang Irlandia nampa penghargaan. Banjur diterusake menyang Amsterdam menehi materi,” kandhane sumber ing Pemkot Surabaya.

Ewasamono, para buruh tetep panggah ora ngalih nganti jam 16.00 WIB lan malah tetep nindakake ‘orasi’. Akehe buruh iki meksa petugas Satpol PP lan Linmas tansah siyaga lan kabiyantu aparat kapolisen.

“Aku kabeh gela marang usulan UMK Surabaya sing mung Rp 3.299.000. Mula iku, aku kabeh teka mrene njaluk Wali Kota nindakake revisi. Bayangake, Sura-baya minangka ibu kota provinsi upahe buruh kalah karo Pasuruan lan Sido-arjo,” kandhane Koordinator Gerakan Buruh Surabaya (GBS), Nurudin Hidayat.

Nurudin ngandhakake, asil rapate Dewan Pengupahan sejatine ana rong usulan. Saka Apindo ngusulake Rp 3,2 yuta lan Serikat Buruh Rp 3,4 yuta. Ewasamono, Wali Kota ora nanggapi usulane Serikat Buruh, nanging mung nganggo usulane Apindo. Pathokane yaiku PP No 78/2015 ngenani Pengupahan. “Iki kang ndadekake aku kabeh gela. Mula iku, aku kabeh tetep njaluk etungan UMK adhedhasar survei KHL, dudu adhedhasar PP No 78/2015. Buruh Surabaya bakal terus nindakake unjuk rasa supaya rekomendasine Tri Rismaharini iku direvisi,” tandhese.

Pehake ngajap, revisi ditindakake sadurunge jadwal panetepane UMK dening Gubernur Jatim patang ndina engkas. Aku kabeh bakal nindakake demo gedhen-gedhenan maneh. Gedhong Grahadi, Balai Kota lan DPRD Surabaya bakal dikepung massa,” ujare.

Sadurunge, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan Rabu (16/11) ngandhakake, Wali Kota wis masrahake usulan UMK Surabaya 2017 marang gubernur sing gedhene Rp 3,299 yuta kaya kang dadi keputusan Dewan Pengupahan.

Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya Soemarno mesthekake yen unjuk rasa ing omahe Risma lumaku tertib lan aman. Ewasamono, pehake tetep perlu njaga kanthi premati. “Alhamdulillah, setengah lima sore wis bubar. Ora ana siji-sijia pejabat sing methuki. Jalaran dheweke (buruh) pancen emoh dipethuki. Aku mung ngeman. Sebab, iku rak omah pribadi,” ujare.

Bubar kedadeyan iki, Soemarno kandha bakal nyepakake petugas khusus ing omah pribadine Risma. Alesane, wis ana pengaman internal ing RT/RW ngenggon. (Bsh/KS)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane