Kejuaraan Dunia Taichi; TKW Indones...

Kejuaraan Dunia Taichi; TKW Indonesia Nyumbang Medhali Emas 3

Anyar Katon, Yak Opo Kabare | Panjebar Semangat | Monday, 24 November 2014

Eulis Komariah Meneng-meneng sawijining wanita Indonesia asal Bandung kang aran Eulis Komariah kasil ngarumake jeneng Indonesia ing Kaju

Sapepake

Pembangunan Pasar Turi Molor Maneh...

Pembangunan Pasar Turi Molor Maneh

Anyar Katon, Yak Opo Kabare | Panjebar Semangat | Monday, 24 November 2014

Tanggal 14 Oktober mujudake deadline pembangunan Pasar Turi Ancamane Pemerintah Ko­ta (Pemkot) Surabaya sing ja­­rene arep nggenteni

Sapepake

Dinuga kesangkut perkara beselan Ra...

Dinuga kesangkut perkara beselan Raja Bonaran Mlebu Tahanan

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Monday, 24 November 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentas iki netepake Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut) Raja Bonaran Situmeang dileb

Sapepake

Yani Saptohoedojo, Tanpa Kendhat Ne...

Yani Saptohoedojo, Tanpa Kendhat Nepungake Bathik Nuswantara

Anyar Katon, Flash | Panjebar Semangat | Monday, 24 November 2014

Para pembathik lagi asyik ngobahake canthinge ana sandhuwure mori Sawise Pak Saptohoedojo seda, Yani sing ngopeni studio lan galeri sing

Sapepake

Tatarakiting Rongrongan Omah Jawa...

Tatarakiting Rongrongan Omah Jawa

Anyar Katon, Kawruh Sapala | Panjebar Semangat | Monday, 24 November 2014

Skema bentuk Omah Joglo lan bagiane Tata rakiting rongrongan (ruwangan) tumrap omah Jawa, gumantung marang ukuran gedhe cilike omah kase

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  LUWIH gampang nindakake bab kanthi bener katimbang njelasake geneya kita ora nindakake kanthi bener
   

 • PETHILAN

   

  Jokowi-JK dilantik.
  Rakyat ngenteni gawene.

   

  Pengamat asing: Jokowi presiden, ekonomi bisa tuwuh double digit.
  Sawise dua jari, bakale ganti salam dua digit.../em>

   

  Jokowi lan Prabowo sapatemon.
  Kabeh iki sing diarani Indonesia Jaya.

   

 • KLIK

   
  JARAN PALING CILIK SADONYA
  Thumbelina mujudake jaran paling cilik ing donya. Dhuwure mung 43 centimeter lan bobote 26 kg. Thumbelina lair saka ras jaran mini, apamaneh lair minangka jaran cebol. Senajan mangkono Thumbelina tetep sawijining jaran. Kanthi ukuran lan wujude kang lucu ksb, ndadekake Thumbelina duwe fan club ing ngendi-endi.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Mbah Lamin

  Wayahe ngarepake surup. Sunare srengenge wis katon remu-remu anguk-anguk perenge Gunung Muria sisih kulon, umpetan ing sela-selane godhong trembesi lan mahoni sing ngrembuyung. Swarane manuk iberan pating cruwet kekiteran ngrenggani langit sing lagi timbreng kesaput mendhung tipis...........................Sapepake  Cerita Cekak : Wong Lanang

  Mardi mesem dhewe nalika nyawang tanduran palawija ing tegale kang ledhung-le­dung lemu. Ana terong, lombok lan ka­cang lanjaran. Nadyan isih durung kem­bang, nanging kena dijagakake yen wis uwoh kena dinggo tuku cempe. Jare sisihane, rega lombok edan-edanan, se­kilo satus ewu punjul. Pa ra edan? Saking gregeten disambati rega lombok larang, dheweke mangsuli angger nyeplos,.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Temanten Adus Getih (3)

  Sapungkure Ki Gedhe Mblotha, Ki Andharante dheleg-dheleg. Atine sumpeg pikire judheg. Ki Andharante diadhepi woh si malakama. Mung­guh ing jerengane kang ringkes: si tembung sandhang. Mala (Kawi): cacat, jahat, reged, dosa, cilaka. Kama (Kawi): pepenginan, napsu indriya. Ge­nahe Ki Andharante wis dipojokake Ki Gedhe Mblotha ing enggon kang ndra­wasi...........................Sapepake  Cerita Sambung : Gurunadi (11)

  Saben-saben mulih saka omahe Piguna, atine Widiarto ngedhap. Tuwuh rasa cuwa lan gela. Jroning batin rumangsa meri. Padha-padha kan­ca, omahe uga kepengin disaba. Banjur disugata senajan mung sakanane, Triasna melu njagongi. Ijol-ijolan crita, gegojegan kaya sing mentas dilakoni. Nanging kabeh mau mung kandheg ing pangangen-angen sing kebak panelangsa. Kanca sing kerep mara mung Piguna dhewe. Kuwi wae ang­gone nemoni ana sanjabane pager........................…….Sapepake  Padhalangan : Sengkuni Mantu (3)

  “Padha rungokna, gusti­mu ingkang sinuwun dhawuh marang bapa Begawan Druna kinen nglamar Dewi Antiwati putra putrine Paman Patih Sengkuni ing Plasajenar.” “Nun inggih sandika, raden. Sawanci-wanci bidhal boten badhe nguciwani.”..............................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant