Siti Maemunah lan Masti Agustina, B...

Siti Maemunah lan Masti Agustina, Bocah Wedok Kang Malih Lanang

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Monday, 2 March 2015

Siti Maemunah ing ijazah SMP Apa dadine yen bocah wedok dumadakan malih dadi lanang? Kuwi sing dialami Siti Maemunah lan ...

Sapepake

Putri Matador Siap Nggebrak Kartini...

Putri Matador Siap Nggebrak Kartini Cup

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Monday, 2 March 2015

Tim sepak bola putri Jakarta Matador FC siap nindakake gebrakan ing kajuwaran Kartini Cup 2015 kang bakal digelar ing Kediri, ...

Sapepake

Markisa : Antioksidan lan Tamba Ins...

Markisa : Antioksidan lan Tamba Insomnia

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Monday, 2 March 2015

Markisa kagolong tanduran kang kalebu genus Passiflora. Tanduran kang asale saka ne­gara manca, Brasil (Amerika sisih kidul) iki akeh ditem

Sapepake

Dhalang Putri Sanggar Pamungkas...

Dhalang Putri Sanggar Pamungkas

Anyar Katon, Flash, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Monday, 2 March 2015

Mbak Kenik nalika ndhalang Pagelaran wayang kulit dibeber dening dhalang sing racake priya. Arang-arang ana dhalang putri sing melu part

Sapepake

Email saka Jakarta; Urip Ana Aparte...

Anyar Katon | Panjebar Semangat | Monday, 2 March 2015

Sawise milang-miling kok banjur antuk kontrakan ana Menteng Square, cedhak Kementerian Sosial lan uga cedhak RSCM. Yen menyang kantor, aku .

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  TILIKANA sahabatmu ing nalikane dheweke susah lan ngelingna ing nalikane dheweke lagi seneng, merga satemene mung kowe kang bakal dielingi ing nalikane dheweke lagi susah merga pambiyantumu mau
   

 • PETHILAN

   

  Tingkat kabagyane wong Indonesia mundhak.
  Jare basa gaul: sing penting happy.

   

  Bayare dirjen pajak bakal Rp 100 yuta.
  Yakin ora bakal “macem-macem?”.

   

  93 pejabat DKI durung lapor kesugihane.
  Klalen apa nglali iki?

   

 • KLIK

   
  APEL RONG WERNA Sawijining wanita ing Kingston, sakidule Tasmania aran Mel Staples kaget nalika meruhi woh apel ing kebonne wernane beda karo apel biyasane. Apel mau dumadi saka rong werna yaiku ijo lan abang, nanging dudu asil rekayasa genetika. Senajan, praktek rekayasa genetika tumrap apel dudu bab kang aneh dinane iki.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Manungsa Singa

  Muga-muga wae Mbah Singa ana. Yen omahe suwung rak tanpa guna anggonku nempuh lelaku pitung ndina suwene iki,” nom-noman iku gumremeng dhewe.....................................Sapepake  Cerita Cekak : Langite Padhang

  Bola-bali es-em-es saka Safitri dakwaca. Ana rasa ora percaya. Satemene antarane aku lan Sa­fitri ora nduweni sesambungan mirung­gan kejaba mung winates memitran. Na­nging akeh kanca alok yen aku mono pa­care Safitri. Suwe-suwe aku ora kepenak karo Safitri, jalaran dheweke wis dijo­dhokake klawan priya pilihane bapak-ibune. Kurang saka sawulan maneh dhe­weke bakal didhaupake.........,.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Aji Saka (3)

  Kacarita Pangeran Daniswara, putra Prabu Dewata Cengkar, banget murina dupi nampa atur palapurane abdi catur kinasih: Begja, Dhaulat, Menawa lan Menawi lamun ingkang rama kena krenahe Aji Saka kabun­cang ing Segara Kidul lan silih wujud Baya Putih. Kanthi jaja bang mawinga-winga Pangeran Daniswara tumuli ngla­rag Aji Saka menyang Medhang Kamulan........................................Sapepake  Cerita Sambung : Nrima ing Pandum (2)

  Ana njero kamar kos Rumina lungguh ngadhep kenap. Buku-bukune pating blesar ngebaki meja cilik iku. Rumina nata atine sing lagi bingung. Anggere ketemu Jam Hudi atine bombong. Kawit tepung sepisan terus cocog. Banjur kawetu tembunge sing nyimpen janji....................................…….Sapepake  Sekutrem Lair (6)

  Sawuse ram-pung perang, Bambang Sa-kutrem kaya bocah bi­ngung. Mula banjur dicedhaki Kyai Ba­dranaya. “Ndara, hla pripun kok malah bingung? Nika wau butane rak empun sami pe­jah ta?”........................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant