Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Ternak Kalajengking

Pager bata ngarep omahe  Somad ambruk. Umure wis tuwa ketambahan kesem-pyok banyu udan sawetara dina ... Sapepake

Cerita Sambung

Barjo Gempal (22)

Lembaran-lembaran urip anyar sing nedya ditulisi kaya-kaya dadi bureng ma­neh. Barjo Gempal angluh. Pranyata ... Sapepake

Cerita Rakyat

Anglingdarma Kridha (4)

“Baya bebingah punapa ingkang badhe kaparingaken dhumateng ingkang rayi, sadaya ingkang Kakang pa-ringaken ... Sapepake

Alaming Lelembut

Diwedeni Sing Mbaureksa Kali

Wis sawetara suwe Darso thenguk-thenguk ngenteni kanca-ne sing kangsenan arep man­cing menyang Kali Progo. Kali ... Sapepake

Padhalangan

Watugunung Wisudha (6)

Sawise Raden Budha nyaritakake anggone  suwita marang Prabu Palindriya, sangsaya gedhe krentege Raden Radite ... Sapepake

Apa Tumon

Kertu Parkir Mlebu Amplop

Kertu Parkir Mlebu Amplop KEDADEYAN iki durung suwe dialami dening adhiku kang jenenge S.V. Critane, ... Sapepake

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…