Ritual Nawu Sendhang Seliran Kotage...

Ritual Nawu Sendhang Seliran Kotagede

Anyar Katon, Flash, Kejawen | Panjebar Semangat | Monday, 7 July 2014

DINA Ahad, 18 Mei 2014 kepungkur atusan warga padha teka ing Kompleks Pasareyan Raja-Raja Mataram ing Kotagede. Ing Pelataran Masjid ...

Sapepake

Kopi Pala lan Roti Kayu Manis...

Kopi Pala lan Roti Kayu Manis

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Monday, 7 July 2014

Chef Edi Susanto Ngopi wis banget lumrahe ing masyarakat. Wayah esuk, saperangan wong padha ngunjuk kopi sadurunge makarya. Ing padesan,

Sapepake

Kerajinan Indonesia Tekan Manca Neg...

Kerajinan Indonesia Tekan Manca Negara

Anyar Katon, Flash, Pojok UKM | Panjebar Semangat | Monday, 7 July 2014

Regenge pertandhingan bal-balan tingkat dunia nuwuhake kreativitas nggawe miniatur pemain kang misuwur Masyarakat ing nuswantara iki pan

Sapepake

Candhi Untoroyono Lemahe Malih dadi...

Candhi Untoroyono Lemahe Malih dadi Jenang

Anyar Katon, Flash, Pasujarahan | Panjebar Semangat | Monday, 7 July 2014

Nalika durung dibangun Candhi Untoroyono, tau arep digawe Pura dening saklompok wong winasis, kanthi nggawa lemah kang didongani ing Bali. .

Sapepake

FIFA; Penonton Piala Dunia 2014 Mbl...

FIFA; Penonton Piala Dunia 2014 Mbludag!

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Monday, 7 July 2014

Michael Owen Federasi sepakbola dunia FIFA, yakin Piala Dunia 2014 ing Brasil Juni iki bakal gawe rekor gunggunge penonton televisi. ...

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  SAHABAT kang sejati yakuwi wong kang bener kandhane marang kita, dudu wong kang mung mbenerake omongan kita
   

 • PETHILAN

   

  Anas dikandhakake golek dhuwit kanggo “nyapres”.
  Pranyata duwe ambisi uga to?!

   

  Dirjen Haji, Anggito, milih mundur.
  Mundur sadurunge dikongkon, ya?

   

  Jemaat Katolik ing Yogyakarta diserang
  Maneh-maneh negara kecolongan

   

 • KLIK

   
  LUKISAN MURAL PESAWAT PRIBADI TIMNAS BRASIL
  Pesawat Boeing 737 duweke timnas Brasil iki tampil beda, yakuwi kebak lukisan mural para pemain Brasil. Pesawat pribadi tim Samba ksb dilukis dening seniman kembar asal Brasil, Os Gemeos. Pesawat kang dijenengi Brasil Gol iki bakal dadi alat transportasi tim Samba sasuwene melu pertandingan Piala Dunia 2014.   (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    

  44 iklan Kalender 2014


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Dhemit Wit Maoni

  Lulus SMP taun 1965, Sasmita ke­pengin nerusake sekolah ana ing Semarang. Kaya umume bocah sekolah kang nembe lulus ujian, karo nyalami kanca kang lulus ujian, uga nglipur marang kancane kang durung katut lulus, sarta takon tinakon arep nerusake sekolah ana ngendi. Ana kang kepengin nerusake menyang SMA, SGA (SPG) utawa sekolah kejuruan liya­ne.......................Sapepake  Cerita Cekak : Minggat

  Priyayi sepuh sak ora-orane sak yuswane ibuku yen mireng tembung kaya ngono iku, mbokmenawa gawe ati kekes. Apa maneh yen kanggone wong kang wis mbangun bale wisma. Nanging kanggoku kok ora ya! Tumindak kaya ngono iku kok ora apa-apa lan sah-sah wae, yen dirasa anggone bebrayan iku ora tentrem utawa digawe cuwa. Jare Marita, kanca kuliyahku, sing omong kaya ngono mau wonge lagi stress, merga cara mikir kaya mengkono iku dudu cara mikire wanita tama.........................................Sapepake  Cerita Rakyat : Rante Mas (2)

  Saiki Arumdalu nduwe tugas dhobel ngladeni priya loro, pangeran Tohjaya lan Sang Nata. Ning gandheng sing di­boti Pangeran Tohjaya, mu­la Arumdalu rapet tenan, aja nganti Tohjaya ngerti yen dheweke uga ngla­dosi Sang Nata ing wayah wengine. Ing wayah awan, nalika mlebu ing kasatri­yan, Arumdalu gage matur mengkene:..........,......................Sapepake  Cerita Sambung : Ngonceki Impen (15)

  Anggone kepengin ketemu karo Eyang Wira saya notol ati ka­ya wis ora kena disemaya­ni. Tembung-tembung sing di­ngendikakake nalika semana kuwawa mojokake atine. Priyayi sepuh kuwi nyata landhep panggraitane.........................…………….Sapepake  Padhalangan : Ramayana Jinarwa (15)

  15. Anoman sowan Dewi Sinta Meh wae Ano-man menco-lot ngruket Prabu Dasa-muka cam-puh taker pa-ti. Tujune du­rung nganti Anoman jumedhul saka papan singidan, Dewi Trija­tha wis nengahi, ngarih-arih keng uwa Prabu....................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant