Undhake Prodhuksi Asam Lambung Nuw...

Undhake Prodhuksi Asam Lambung Nuwuhake Sakehing Penyakit

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Friday, 31 July 2015

Pawongan kang nandhang lara asam lambung Ing kahanan normal, badan mrodhuksi asam lambung kanggo mbiyantu meta­bolisme. “Kahanan asam

Sapepake

Akibat Korupsi FIFA Bingung Milih C...

Akibat Korupsi FIFA Bingung Milih Calon Tuan Rumah Piala Dunia

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Friday, 31 July 2015

Sepp Blatter Bebadan bal-balan internasional FIFA ngumumake yen pehake nundha dhi­sik proses milih negara kang bakal kapanggonan kanggo

Sapepake

Carane Nambah RAM ing HP Android...

Carane Nambah RAM ing HP Android

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Friday, 31 July 2015

Duwe HP nanging RAM-e cilik, repot ya. Arep nyapo-nyapo kurang bisa marem. Nanging aja kuwatir, yen pengin nambah kapasitas RAM ...

Sapepake

Polisi Mati Mbedhil Sirahe Dhewe...

Polisi Mati Mbedhil Sirahe Dhewe

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Friday, 31 July 2015

Brigadir Wahyudi (29), anggota Unit Reskrim Polres Jakarta Pusat, ditemokake mati kanthi sirah ketembus mimis ing omah kontrakane pacare ing

Sapepake

Pradesta, Melu Silat Amrih Sehat La...

Pradesta, Melu Silat Amrih Sehat Lair Batin

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Friday, 31 July 2015

Dinane iki lagi rame tukang begal, ngincer wong ana dalan dijaluk bandhane. Yen ora kabeneran kadhang dijaluk kanthi peksan, diancam ...

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  TANDHANE wong sing kurang pasrahe marang Pangeran iku isih seneng nguwatirke bab-bab sing durung mesthi kedaden alane.
   

 • PETHILAN

   

  Tim islah kekarone kubu Golkar ora ndang rapat bareng.
  Islah wingi kae jebul mung lipsynch...

   

  Saya kepenet, kurs rupiah dinane iki paling nemen sajege krismon 1998.
  Hebat, bisa madhani prestasine Pak Harto...

   

  Polisi nilang Lamborghini tanpa pelat nomor.
  Wis samesthine, hukum dicakake marang sapa wae

   

 • KLIK

   
  WONG KEMBAR PALING TUWA ING DONYA
  Nini-nini sasedulur iki mujudake wong kembar kang paling tuwa ing donya. Sing siji arane Cao Daqiao (kiwa) lan Cao Xiaoqiao (tengen) saka kutha Zhucheng, provinsi Shandong, China. Kekarone pancen wis diakoni minangka kembar paling tuwa sadonya. Kekarone umur 104 taun . Foto iki dhewe dijepret nalika tanggal 18 Juni 2009. Sadurunge, kembar paling tuwa ing donya yakuwi Kin Narita lan Gin Kanie saka Jepang, kang lair taun 1892. Kin tilar donya taun 2000 dene Gin tilar donya taun 2001.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Siluman Pundhen Mbah Gimbul

  Bedhug Magrib saka Mesjid Nurul Yakin mentas wae ditabuh, mratandhani menawa wanci sholat wis tumapak. Bocah-bocah sing dha nonton TV takelikake supaya enggal sholat. “Acarane sik apik, Pak. Sholate meng­ko wae,” kandhane Yusmar, anakku sing isih klas lima SD Kembangjepun............................................Sapepake  Cerita Cekak : Turah

  Swara azan Maghrib lagi bae keprungu gumontang saka mesjid kidul prptelon. Ora kaya byiasane, surup kuwi Pak Darman trima sembahyang ana omah. Ka­mangka padatan panjenengane mesthi tindak mesjid beba­rengan karo Bu Anjani, garwane. Dina iku bu guru sing isih katon ayu senajan wis yuswa kuwi pinuju repot. Wiwit awan mau panjenengane mung tansah utheg bae ana pawon gawe jajanan.........................................Sapepake  Cerita Rakyat : Tameng Pati (5)

  Ing wengi dumadine rajapati iku Gunturseno sejatine kober arep murungake sedyane. Jalaran Kolonel Spaargen pinuju nggawa obor gedhe lan padhang. Yen nekad, bisa-bisa dheweke kejodheran. Nanging kanepsone Gunturseno mungkat bareng nyumurupi praupane Kolonel Spaargen memper banget karo serdhadhu sing nyawat granat marang kekasihe. Kuwanene tuwuh. Kanthi trengginas dheweke nyamplukake tumbake.........................................Sapepake  Cerita Sambung : Nrima ing Pandum (19)

  Tengah wengi para calon kades padha nyugata ingon-ingon. Lawuhane daging empal. Bancakan sega gurih satampah dipasang ing tengah jogan. Ora keri uba rampe arupa ingkung pitik, gudhangan kulub, samiran, jenang, lan jajan pasar. Diujubake dening dhukune dhewe-dhewe. Sawise didongani, dipurak bareng, nuli kembul bojana andrawina. Gandane kutug menyan nduleng irung......................................…….Sapepake  Padhalangan: Udawa Krama (5)

  Sawuse paring wasita Sang Hyang Kamajaya lan Ba­thari Ratih musna saka pa­ngeksi. Pungun-pungun Patih Udawa mudhar se­medi. Wanci parak enjang hamarengi imbang wetan katon sumirat prabaning Hyang Haruna, Udawa wus satata nilar Arga Kasimpar, lenging sedya mastuti wasitane Sang Hyang Asmara lumawat marang praja Miyantipura..............................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant