Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Wengi Kang Pungkasan

Sing wis suwe daknti-anti, wekasane teka. Sing wis suwe dakinceng-inceng, wekasane keda-deyan tenan. Sulikah, juragan ... Sapepake

Cerita Sambung

Tabon (15)

Penggalih kang pasrah iku katon ana pasuryane Budhe Dariah kang sumunar. Tanpa pacakan nanging resep disawang. ... Sapepake

Cerita Rakyat

Keweleh (1)

Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi Girinathaputra kawistara kurang jenjem anggone lenggah ing dhatulaya. Sajak lagi ... Sapepake

Alaming Lelembut

Ingon-ingone Juragan

Lumrahe pakaryane babu kuwi kejaba mangsak ana pawon nyepakake dhaharane bendara, uga umbah-umbah sandhangan ... Sapepake

Padhalangan

Sudarsana – Gendrayana (11)

Ing pakubonan, Dewi Sutiknawati kang ora makumpul karo para garwa liyane disambangi dening rama ibune, Patih ... Sapepake

Apa Tumon

Dina katelu Lebaran taun kepungkur aku sabrayat merlokake tilik Mbah Yah neng Blora. Mbah Yah mono tilas rewangku. Wis ... Sapepake

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN