Terryana Fatiah: Ajeg Ngombe Banyu ...

Terryana Fatiah: Ajeg Ngombe Banyu Timun

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Friday, 28 August 2015

Penyanyi ayu Terryana Fatiah utawa kang luwih dikenal Terry nduweni menu favorit nalika sahur lan buka. Manut Terry, menu ksb ...

Sapepake

Pijet Sawise Nglairake Ngilangi Ras...

Pijet Sawise Nglairake Ngilangi Rasa Stres

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Friday, 28 August 2015

Ibu kang dipijeti awake sawise babaran bisa enggal bregas Barbara Hamilton (78), sawijining dhokter kandhungan saka Melbourne Australia

Sapepake

Pilkada Surabaya, Milih Wanita Kang...

Pilkada Surabaya, Milih Wanita Kanggo Ngimbangi Tri Rismaharini

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Friday, 28 August 2015

Faktor wanita dadi masalah kang sajake perlu digatekake banget ing Pilkada Walikota Su­ra­baya 2015. Bab iki wigati banget kanggo ngim­ba

Sapepake

Geneya Khan Ngotot Nantang Mayweath...

Geneya Khan Ngotot Nantang Mayweather?

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Friday, 28 August 2015

Amir Khan (madhep lensa) Petinju Inggris Amir Khan ora tau nyerah kanggo nantang petinju dunia Floyd Mayweather Jr. Mentas iki ...

Sapepake

Aja Nyepelekake Regede Hawa...

Aja Nyepelekake Regede Hawa

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Friday, 28 August 2015

Polusi udara (regede hawa) bisa nuwuhake sakehing penyakit kang mbebayani mligine paru-paru. Hawa reged bisa ngringkihake pertahanane awa

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  REJEKI iku sing penting mili, gedhe cilike sing penting ana. Aja ngarep-arep iline santer kaya banjir, yen ora bisa nglangi malah klelep.
   

 • PETHILAN

   

  Polisi usul nyabut Kartu Jakarta Pintar tumrap pelaku tawuran.
  Muga-muga bisa kapok.

   

  DPR pengin KPK mriksa dana KPU.
  Dudu upaya nggagalake pilkada serentak, to?

   

  Proyek mobil listrik diperkarakake, greget riset bisa mati.
  Temen-temen negeri kang seneng “bunuh diri”...

   

 • KLIK

   
  JAJAN TAKJIL
  Sing mlungker-mlungker gedhene luwih saka saepek-epek tangan iki klebu panganan takjil. Ora pati jelas jenenge apa, nanging yen ndeleng satleraman kaya kue cucur. Panganan iki akeh didol ing Dhaka, Bangladesh, ngarepake wayah buka.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Guyu Cekikikan Ing Wayah Esuk

  Durung keprungu adzan Subuh, Mak Jokarjan wis siyap-siyap arep mangkat menyang pasar. Mungguhing wong wadon umur seket kurang setaun iku, pakulinan kaya mengkono wis dilakoni puluhan taun. Ora ana rasa wegah lan aras-arasen jer pakaryan kasebut pancen nekakake rejeki kang bisa kanggo njejegake kendhil ing saben dinane. Senajan, rejeki mau ya mung cukup kanggo nutup butuh ing dina iku wae..............................................Sapepake  Cerita Cekak : Ati Loro Padha Agih

  Malem Jemuah bubar Isya ana sms mlebu. Karo isih turonan tanganku gragap-gragap njupuk ha-pe neng ndhuwur meja. Hape takbukak, jebul sms saka Bu Susan, guruku nari ing sanggar. “En, suk Minggu jam 10 bisa ngaronsih ora? Manggone ing auditorium IAIN Walisanga,”........................................Sapepake  Cerita Rakyat : Tameng Pati (9)

  “He bajul, senajan aku dudu trahe Jaka Tingkir, nanging aku lan Kakangmas Radityanto uga bisa lho ngereh kowe,” cluluke wanita mau. “Lha mbok kowe ngrubuta aku lan dhiajeng Lejarati, mangsa bisaa kowe ngrencak dagingku sakloron,” priya sing diundang Radityanto celathu.........................................Sapepake  Cerita Sambung : Mulih Ndesa (3)

  Beda lakone Marsanti, kancane Sekarwangi. Bareng mangkate, padha sedyane, nanging seje dalane. Sawise meh rong sasi mider-mider golek gaweyan ing Jakarta dheweke kentekan sangu. Mung kari ana dhuwit limang lembar puluhan ewon ing dhompete. Rahayune Marsanti ketemu kanca, padha-padha bocah saka Cawas, aran Marta. Banjur diajak jajan bakso ing warung lengganane.....................................…….Sapepake  Padhalangan: Abimanyu Gendhong (4)

  Raden Samba lan Gathut­kaca kendel sawatara ka­rana menggalihake ke­priye carane nglelipur ma­rang bocah kang lagi rewel amarga nakokake sudarmane kuwi. “Yayi Abimayu ayo dakkanthi metu njaba, dakbopong mirsani kaendahan alam. Aja pijer rewel wae, Yayi,” panga­jake Samba............................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant