Daud Yordan bakal Nglurug menyang A...

Daud Yordan bakal Nglurug menyang Afrika

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Friday, 14 November 2014

Daud Yordan (kiwa) nalika tandhing lawan Sipho Taliwe Juara dunia kelas ringan (61,2 kilogram) IBO Daud Yordan dijadwalake bakal ngukuhi

Sapepake

Ewonan Warga Rebutan Numpak Kendhar...

Ewonan Warga Rebutan Numpak Kendharaan Perang

Anyar Katon, Yak Opo Kabare | Panjebar Semangat | Friday, 14 November 2014

Masyarakat lan para siswa katon nikmati kalodhangan langka numpak tank kavaleri Stormer Kalodhangan numpak alat utama sistem senjata (al

Sapepake

Karimunjawa Pancen Nengsemake (3/Ta...

Karimunjawa Pancen Nengsemake (3/Tamat)

Anyar Katon, Plesir | Panjebar Semangat | Friday, 14 November 2014

Bukit Jaka Tuwa Bukit Jaka Tuwa kawentar minangka panggonan kanggo nyawang kutha Karimun saka ndhuwur gunung. Ing bukit iki ana rangka ..

Sapepake

Pizza lan Burger Bisa Nglawan Kanke...

Pizza lan Burger Bisa Nglawan Kanker Prostat lan Ngedhunake Kolesterol

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Friday, 14 November 2014

Pizza biyasane disumurupi minangka panganan kang ora sehat. Nanging panaliten anyar nuduhake menawa salah siji bumbune pizza, oregano bisa d

Sapepake

Fungsi Tombol CTRL saka A Tumekane ...

Fungsi Tombol CTRL saka A Tumekane Z

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Friday, 14 November 2014

ctrl + f Mesthine ing antarane kanca-kanca wis padha ngerti lan kerep migunakake fungsi-fungsi tombol CTRL dikombinasi tombol liyane ing

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  Nangis mono mbok menawa dudu solusi nanging kadhang bisa dadi obat penenang
   

 • PETHILAN

   

  Golkar bisa wae pindhah koalisi, yen loyalis JK kasil ngrebut kursi ketua umum.
  Revisi saka koalisi kang lara ati...

   

  12 DPW ngancam ora nekani kekarone muktamar PPP.
  Ana kalodhangan nggawe dhewe, muktamar katelu ...

   

  Ngunjara SDA tunggu penyidikan rampung.
  Dudu nunggu asil muktamar.

   

 • KLIK

   
  MBECAK SINAMBI MOMONG BAYI
  Atine sapa sing ora trenyuh ndeleng priya kang nggenjot becak ing wayah awan ndhrandhang iki sinambi nggendong bayi? Iki temen-temen kedadeyan ing India. Priya kang arane Bablu Jatav, 38 taun, kepeksa mbecak sinambi ngemong bayine merga ditinggal mati sisihane nalika nglairake bayine kang aran Damini kuwi.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Apes

  Sunoto asale saka Wonogiri. Wis sawetara taun dheweke bara menyang Sukorejo, Kabupaten Kendal. Wiwit jaka nganti saiki wis duwe anak loro lanang wadon, mbarepe la­nang umur pitung taun dene adhine wadon umur rong taunan. Pagaweyane dodol bakso mubeng, nanging ora mligi ing Sukorejo wae jalaran manggone ing desa tapel wates karo Kecamatan Page­ruyung..........................Sapepake  Cerita Cekak : Samudana

  Lagi wae sedhan kinclong warna abang mbranang kuwi nggremet tekan prapatan, dumadakan ke­prungu pating gedebug sikile wong-wong menganggo klambi sarwa ireng. Kaping sepisan krungu swara jumedhuge tugelan kayu trembesi ditibakake ngalang-alangi playune sedhan. Wong-wong kuwi banjur ndhondhogi kaca sedan kanthi kasar. Saking kagete, Pak Surasa sing ana njero mobil ngerim ndadak.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Temanten Adus Getih (2)

  Taun kuwi parine Ki Gedhe Mblotha ora keneng gangguane ama: walang, uler, tikus, manuk lan sapiturute, sarta kalis saka serangane penyakit: sundep, beluk, bambang, menthe lan sapanunggalane. Asil panene apik. Ulen parine landhung-landhung, elasing gabahe gedhe-gedhe lan katon kuning sumringah..........................Sapepake  Cerita Sambung : Gurunadi (10)

  Danu Praba bathuke njengkerut. Banjur tumenga nyawang menjaba. Neling-neling lan ngeling-eling. Wusanane ora kajarag gedheg alon, mertandhani yen Piguna ora tau tumindak sing ora bener. Danu Praba percaya tenan yen Piguna ora wani uthik-uthik dhuwit kantor. Kejaba kuwi sasuwene iki pancen ora tau nampani dhuwit saka njaba.......................…….Sapepake  Padhalangan : Sengkuni Mantu (2)

  Dewi Banowati wis sawa-tara anggone ngrantu rawuhe sang nata. Leng-gahe kaadhep putri kinasih Dewi Lesmanawati. Wanodya ayu warnane, karengga ing busana, wingit pasemone, kathik trahing kusuma rembesing madu. Jatmika ragane karana pantes sasolah bawane. Mula dadi kojahing wong sapraja Ngastina, nganti dadi panjanging kekidungan..............................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant