Zoner Photo Stuido, Piranti Ngedhit...

Zoner Photo Stuido, Piranti Ngedhit Photo Kanthi Gampang

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Friday, 27 March 2015

Akeh wong kang rumangsa yen aplikasi kanggo ngedhit foto kayadene Adobe Photoshop angel nganggone. Wong kang mung migunakake kamera digital

Sapepake

Diteter 15 Pitakonan, Samad Ora Kuw...

Diteter 15 Pitakonan, Samad Ora Kuwat

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Friday, 27 March 2015

Yen biyasane Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad mriksa pehak kang keseret perkara korupsi, mentas iki dheweke m

Sapepake

Ngenteni Mega Dhuel Mayweather vs P...

Ngenteni Mega Dhuel Mayweather vs Pacquiao

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Friday, 27 March 2015

Sapatemon Manny Pacquiao lan Floyd Mayweather Jr dijadwalake luwih cepet saka sadurunge. Iki dudu merga mega dhuel ing kelas welter ...

Sapepake

Pengrajin LAMPU ANDHONG ing Jogja M...

Pengrajin LAMPU ANDHONG ing Jogja Mung Kari Siji

Anyar Katon, Flash, Pojok UKM | Panjebar Semangat | Friday, 27 March 2015

Kabeh lampu andhong ing Malioboro gaweyane Sukirman Ing jaman biyen, andhong uta­wa kreta mung digunakake dening para bangsawan, utaman

Sapepake

Aliando Syarief; Kangenlah...

Aliando Syarief; Kangenlah

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Friday, 27 March 2015

Sajege aktifitase ing jagading hiburan ngentekake wektu, Aliando Syarief wis ora duwe wektu maneh kanggo nindakake olahraga. Mula kuwi, peme

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  MIKIR dhisik sadurunge guneman, merga kanthi mangkono, kita bakal nyuda kesalahan lan masalah kang mbokmenawa bakal muncul.
   

 • PETHILAN

   

  Beras tangga negara dinuga mbanjiri pasar.
  Sauntara kita mung bisa mbanjiri negara mau nganggo TKI

   

  Operasi pasar beras ora ana efeke.
  Mung Sarpin sing bisa “ngefek”.

   

  Rega BBM lan elpiji mundhak bareng.
  Ora gelem kalah karo beras.

   

 • KLIK

   
  DEL-DOM Lucu ya dhokar cilik iki, sing numpak cilik-cilik, jaranne uga cilik, eh dudu jaran dhing kuwi, nanging wedhus. Mula kendharaan tradhisionil iki banjur kinaranan Del-Dom alias Delman Domba.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Impen Nyalawadi

  Mbahku, Taebrani sekalihan, klebu wong kang diajeni ing Desa Wanayasa. Ana sing ngarani mbah kakung lan mbah putriku kuwi paraga sekti lan waskitha. Nanging kang arep dakcritakake ngenani simbahku mau mung sethithik wae. Ujare warga Wanayasa, simbahku sekalihan iku becik bebudene........................................Sapepake  Cerita Cekak : Keduwung

  Aku mung bisa amem. Ora kuwawa ngucap. Yen isining rumah tanggaku dibukak blak ana sangarepe simbah lan bulik kaya ngono kuwi banjur kepriye anggonku selak? Rasa cuwa lan gela tumpuk undhung dadi siji, njalari dhadhaku gumludhug kaya bengkah-bengkaha. Simbah, bulik lan adhi misananku putrane bulik mbokmenawa ora nduga marang Mas Adhi. Wani ngunek-unekake aku tanpa ngajeni babar pisan............,.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Srengenge esuk ing Suropadan (3)

  Raden Sarapada noleh marang Pangeran Pujud sajak mundhut tetimbangan. Durung nganti Pangeran Pujud kumecap, Ki Wirapati celathu, “Yen Dhimas Pa­ngeran Pujud kersa ndhahar aturku, luwih becik ora susah bali menyang Ngayog-yakarta.”..........................................Sapepake  Cerita Sambung : Nrima ing Pandum (5)

  Koh Cemuk, mandhor tebu, ngadeg malangkadak nguwasi tanduran sing wancine tebang ing sabrange wadhuk. Kejaba ing kiwa tengene wadhuk, tebune ngembrah ing ngendi-endi. Koh Cemuk nyewani lahan duweke warga, klebu bengkok sing ora kegarap, kanggo nandur tebu. Pangolahe lahan diborongake wong-wong kono. Sawise tebang, tebu-tebune disetorake menyang pabrik gula......................................…….Sapepake  Sekutrem Lair (9)

  Prabu Basu-kesthi nda-ngu marang Bambang Sa-kutrem, supaya matur kahanan anggone netepi kuwajiban mbrastha ama ing laladan Gandara. Nanging Kyai Se­mar sumela atur, kang bakal ndongeng Kyai Semar dhe­we, karana momongane iku maksih timur, manawa ka­dhawuhan crita sakabehe durung bisa ganep...........................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant