Graduate, saka Hobi Mlebu Dapur Rek...

Graduate, saka Hobi Mlebu Dapur Rekaman

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Tuesday, 28 October 2014

Diwiwiti saka hobi, grup band Graduate wusanane bisa ngrasakake dapur rekaman sawise karyane digarap dening musisi Capung kang uga personel

Sapepake

Perkara pilkada ora langsung, Risma...

 Perkara pilkada ora langsung, Risma Dianggep Ngina DPRD

Anyar Katon, Yak Opo Kabare | Panjebar Semangat | Tuesday, 28 October 2014

Wali Kota Surabaya Tri Rismahrini ngandhakake, yen pilwali dileksanakake dening DPRD dheweke wegah nyalonake maneh. Pangucape Wali Kota

Sapepake

Nambahi Dhewe Memory Laptop...

Nambahi Dhewe Memory Laptop

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Tuesday, 28 October 2014

Yen kita pengin nambah kapasitas RAM (Random Access Memory) utawa biasa uga disebut Memory marang lap­top/notebook kita, mula kita bisa ...

Sapepake

Teh Ijo Apik Kanggo Utek lan Nyilik...

Teh Ijo Apik Kanggo Utek lan Nyilikake Tumor

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Tuesday, 28 October 2014

Teh wis suwe disumurupi minangka salah sijine inuman apik kanggo njaga kahanane kesehatan, apamaneh menawa teh sing dimaksudake iku teh ...

Sapepake

ASIA GAMES 2014 Indonesia Manceb in...

ASIA GAMES 2014 Indonesia Manceb ing Posisi 16

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Tuesday, 28 October 2014

Atlet lompat jauh Indonesia, Maria Natalia Londa, kasil oleh medhali emas.0 Nganti dina ka 11 pesta olahraga bangsa-bangsa sa-Asia digel

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  AJA mbiji wong saka mangsane sing kepungkur merga kita kabeh wis ora urip ing kana. Kabeh wong bisa owah, jarna wae amrih dibuktekake.
   

 • PETHILAN

   

  DPR gawe keputusan Pilkada dening DPRD, SBY ngaku gela
  Gela merga aktinge konangan...

   

  Nurhayati ngakoni dhalange walkout
  Siap dadi kambing hitam

   

  Bab aksi WO ing paripurna, Ketua Fraksi Demokrat pasang badan.
  Dene sang Ketua Umum pasang topeng...

   

 • KLIK

   
  ULA NDHAS LORO
  Durung suwe iki sawijining petani ing Turki nemokake ula kang nduweni endhas loro. Kewan iki ditemokake ing Provinsi Giresun, Laut Hitam lan dinane iki dikarantina ing omah reptil ing kutha Antalya, Turki. Merga ndhase loro mula gulune dadi cilik, saengga pakane uga digawe cilik-cilik amrih ora keselak, mangkono ujare petugas kang ngramut ula langka mau.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    

  44 iklan Kalender 2014


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Ledhek Sendhang Maibit

  Ji, ra ndelok tandhakan?” “Aku kok ora krungu. Sapa sing nanggap?” “Krunguku ya saka wong-wong liwat pasar kae kok, Ji..........................Sapepake  Cerita Cekak : Lancang

  Putrane bapak-ibuku mung telu. Aku minangka anak pembarepe lan adhiku loro wadon kabeh. Sing gedhe Ayu Nurhayati lan sing ragil Tri Anu­honi. Wis rong taun bapak urip ijen merga tininggal seda ibu. Bapak limbung. Peng­galihe tumlawung. Sesasi rong sasi se­dhihe bapak isih nabet ing ati.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Pendhekar Alas Tutupan (17)

  Metu saka dhatulaya, Prabu Lesan Pura sigra lumaris, mlebu ing gedhong kencana. Gedhong kencana iku saweneh wewangunan kang digawe sa­ka watu pahatan mawa pepethan ka­lamakara dene korine digawe saka wesi blebekan. Gedhong kang mem­per candhi iku enggal den kancing sa­ka njero. Prabu Lesan Pura sesingid­an ing gedhong kencana kono sawe­tara Mantan Manggala Yuda Utara terus mbujung tekan sangarepe puri........................Sapepake  Cerita Sambung : Gurunadi (8)

  Mauji lungguh becak kepara sumendhe. Mripat merem, lambe umak-umik ngetutake suluke dhalang sing dirungu saka radhio. Mauji pawongan saka njaban kutha, ora manggon omah kontrakan. Rina wengi nonthong sabecake ing iringan warunge Kang Takrip. Ngiras ngrewangi jaga, kala-kala uga melu-melu ngladeni wong tuku......................…….Sapepake  Padhalangan : Ramayana Jinarwa (32)

  32. Rama-Sinta Muksa huh Kaka Prabu Ra-ma­wijaya sesembahan kawula,” ature Raden Leksmana: “Menapa para kawula mboten uninga bilih Kakang Mbok Rek­yan Sinta sampun mbuktekaken kasucenipun wonten ing panca­ka hagni patunon rikala lampa­han Sinta Obong?”............................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant