Leledhang Menyang Museum Lan Wisata...

Leledhang Menyang Museum Lan Wisata Kesehatan Jamu Tawangmangu

Anyar Katon, Flash, Plesir | Panjebar Semangat | Friday, 15 August 2014

Dokter Danang Ardiyanto Nglencer menyang Tawangmangu, kutha kecamatan kalebu wewengkon Kabupaten Karanganyar ing gigire Gunung Lawu, kan

Sapepake

Akil Mochtar Diganjar Ukuman Salawa...

Akil Mochtar Diganjar Ukuman Salawase Urip

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Friday, 15 August 2014

Kadakwa tilas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar bisane mung ndhingkluk lemes sabubare diponis salawase urip dening majelis hakim

Sapepake

Websitemu wis Aman saka Virus?...

Websitemu wis Aman saka Virus?

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Friday, 15 August 2014

Kaya kang kita mangerteni kabeh, Internet mujudake salah sijine sumber informasi kang jembar banget lan gampang diakses sapa wae. Website

Sapepake

Saka Tegalan malih Elegan...

Saka Tegalan malih Elegan

Anyar Katon, Flash, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Friday, 15 August 2014

Bathik sansaya ngrembaka Saiki kena dipesthekake dene meh saben wong ing nuswantara mesthi nduwe klambi bathik. Hya wiwit diresmekake mi

Sapepake

The Fatima, Duo Vokal Anyar...

The Fatima, Duo Vokal Anyar

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Friday, 15 August 2014

The Fatima, Duo Vokal Anyar 1 Ahmad Dhani bali ‘nggawe’ duo vokal anyar saka Republik Cinta Management, yaiku The Fatima kang ang

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  LUHURING budi pakerti bakal katon saka pangucap lan tumindak
   

 • PETHILAN

   

  Rega gula mudhun 15 persen.
  Gara-gara kalah manis karo janji para capres...

   

  Rega lombok abang paling ala.
  Mundhak angel, mudhun uga dadi masalah.

   

  Nazaruddin sering nganakake rapat ing rutan.
  Mengko gek… rapat arep nggawe tabloid Obor Hambalang...

   

 • KLIK

   
  BUKA BARENG
  Swasana buka bareng kaum muslimin ing sawijining masjid ing kutha Karachi, Pakistan   (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    

  44 iklan Kalender 2014


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Malasutra

  Adzan Isak lagi wae mungkur nalika tamu sing pungkasan pamitan bali. Emper ngarep lan ruwang tamu wiwit katon sepi. Saun­tara sisa-sisa keluke udud isih katon ke­mle­yang ngebaki ruwangan engga gawe sureme sunare lampu. Gandane uthis rokok sing pating slebar ing asbak lan jogan nampeg irung. Nyekseni tamune wis padha mungkur, Ki Seta unjal am­began landhung.............................Sapepake  Cerita Cekak : Kenthong Muni Pisan

  Taun pitungpuluhan, Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara durung klebon listrik, yen bengi isih peteng. Omah-omah mung nganggo lampu teplok, lampu gan­tung apa senthir sing bahan bakare lenga patra, sing jaman semana diarani lenga latung. Ing pinggir-pinggir dalan sing ana omahe, mung dipasangi ting kanggo pa­dhang-padhangan. Sing diarani ting mono senthir sing sakubenge ditutupi kaca bening kareben ora mati yen katiup angin.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Pendhekar Alas Tutupan (6)

  Gentiya kang cinarita. Raja ing Praja Tanjung Anom, Prabu Lesan Pura, lagi legeg penggalihe menggalihake kahanan negara. Wektu iku praja Tanjung Anom lagi ngadhepi maneka warna dhahuru. Nayaka praja akeh kang padha rege­je­gan, cecongkrahan, lan cecengilan. Kang dibujung muhung piye bisane untung. Nora peduli wong liya nan­dhang papa cintraka. Pangkat, drajad dianggep jimat, tan eling marang ama­nat........,......................Sapepake  Cerita Sambung : Ngonceki Impen (21)

  Ngengrengan skripsi sing diselehake ing ngarepe ora enggal dicenthok. Aja meneh dicenthok lha wong di­sawang wae ora, kepara pandulune marang priya sing lungguh ana ngarepe kuwi kanthi sikep amarikelu.....................…….Sapepake  Padhalangan : Ramayana Jinarwa (21)

  21. Patine Kalasraba Bareng tindake Sri Ramawijaya tekan tengah-tengahing tambak, tan weruh sangka­ning bilahi nda­dak ana buta bajul jumedhul saka satengahing segara, nubruk Sri Rama miwah rayi Raden Leks­mana...................................Sapepake • Lomba Nggambar, Mewarna lan nDongeng

  Jroning mengeti ulang taune PS kang ka 81, majalah Panjebar Semangat bali nganakake lomba Nggambar lan lomba Mewarna sarta lomba Ndongeng basa Jawa kanggo bocah-bocah PAUD/TK lan SD/MI. Lomba nggambar kanggo kategori umur 7-10 taun. Dene lomba mewarna kanggo kelompok umur 3-6 taun (PAUD lan TK). Sauntara kuwi lomba Dongeng kanggo bocah SD/MI (tumekane umur 13 taun). Lomba Nggambar lan Mewarna kanthi tema Dolanan Tradisionil. Dene lomba Ndongeng temane bebas. Lomba iki GRATIS tanpa ditarik ragad apa-apa. Malah peserta bakal oleh konsumsi, maneka hiburan lan doorprice. Lomba bakal dianakake ing Surabaya, manggon ing Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jl. Bubutan 87 Surabaya tanggal 14 September 2014, wiwit jam 08.00 – 13.00. Peserta wajib nggawa meja lan peralatan nggambar/mewarna dhewe (bebas). Dene materi gambar lan kertas gambar disedhiyakake panitia. Durasi wektu kang disedhiyakake maksimal 120 menit. Sauntara kuwi tumrape peserta Ndongeng, materi dongeng kudu njupuk saka majalah Panjebar Semangat (rubrik Wacan Bocah). Durasine ndongeng maksimal 10 menit. Peserta uga oleh nggawa property minangka kelengkapan ndongeng. Penilaian lomba ing antarane; Lomba Nggambar - Mewarna arupa konsep/cerita gambar, pewarnaan, komposisi warna lan sapanunggalane. Lomba Ndongeng arupa penampilan, carane cerita utawa teknik cerita, anggone nguwasani materi lan kemampuan/skill peserta lomba. Dene hadiah kanggo lomba Nggambar; Juara I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 500.000, Juara II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 400.000, Juara III oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 350.000, Juara Harapan I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 300.000, lan Juara Harapan II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 250.000. Hadiah kanggo lomba mewarna; Juara I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 400.000, Juara II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 300.000, Juara III oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 250.000, Juara Harapan I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 200.000, lan Juara Harapan II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 150.000. Dene hadiah kanggo lomba Dongeng; Juara I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 700.000, Juara II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 500.000, Juara III oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 400.000, Juara Harapan I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 350.000, lan Juara Harapan II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 300.000 lan Juara Favorit oleh Trophy, Piagam sarta dhuwit Rp 250.000. Pendaftaran bisa dileksanakake ing kantor Majalah Panjebar Semangat Jl. GNI 2 Bubutan – Surabaya (jam 08.00 – 14.00). Nanging lomba iki diwatesi mung kanggo 200 peserta wae, mula enggal-enggal ndhaftar! (d)***
 • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant