Sanga Sewu, Rock Band Basa Jawa...

Sanga Sewu, Rock Band Basa Jawa

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Wednesday, 23 July 2014

Jenenge band Sanga Sewu mbokmenawa isih kurang familiar kanggone masyarakat Indonesia. Nanging ing Jawa Tengah, jenenge band kanthi aliran r

Sapepake

Princess lan Es Krim Ora Bakal Wedi...

Princess lan Es Krim Ora Bakal Wedi Lemu

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Wednesday, 23 July 2014

Princess kang ora wedi lemu awake sanadyan maem es krim saben dinane Wiwit cilik, Princess seneng banget maem es krim. ...

Sapepake

David ngarumake Indonesia ing ajang...

David ngarumake Indonesia ing ajang Gokart Internasional

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Wednesday, 23 July 2014

David J Sitanala David methik gelar juara lan  podium katelu ing rong seri kang digelar pung­kasan minggu kepungkur kanthi beba­renga

Sapepake

Akil Mochtar Diganjar Salawase Urip...

Akil Mochtar Diganjar Salawase Urip, Budi Mulya Dikunjara 17 Taun

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Wednesday, 23 July 2014

Akil Mochtar, tilas Ketua MK dituntut kunjara salawase urip Jaksa Penuntut Umum (JPU) ing Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nuntut kada

Sapepake

Zat Pewarna Rambut Bisa Nuwuhake Ka...

Zat Pewarna Rambut Bisa Nuwuhake Kanker?

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Wednesday, 23 July 2014

Saweneh zat kimia kang ana ing cet rambut kang digunakake dening yutan wanita (khususe) dinuga bisa nuwuhake penyakit kanker. Zat ...

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  TUMINDAKA becik marang wong liya kayadene tumindak becik marang awak kita dhewe
   

 • PETHILAN

   

  Waspadani ‘operasi senyap’ ing pilpres
  Klebu operasi sembako, ya?

   

  KPU nandhesake pilpres bisa rong puteran
  Lan kita kabeh bisa… bosen!

   

  KPK nyegel ruang Kementerian PDT
  Repot yen korupsi wis dadi tren

   

 • KLIK

   
  MANGGON ING NJERO KUBURAN
  Bratislav Stojanovic (44 taun), sawijining pengangguran ngaku turu bareng mayit sajege 15 taun kepungkur ing njero kuburan kutha Nis, Serbia. Manut Stojanovic manggon ing njero luweng luwih kepenak katimbang ing emperan. Stojanovic ngandhakake sakawit turu karo mayit pancen medeni nanging suwening suwe biyasa wae. Dheweke kepara seneng yen mengkone tilar donya ing luweng kuwi uga.   (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    

  44 iklan Kalender 2014


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Jaranan Tengah Wengi

  Jono ndhepipil ijen ana pojok pos kamling. Bengi iki dheweke entuk giliran jaga. Kancane, Doweh lan Bogel, durung ketok irunge. So­re mau udan kaya diperes, sakiki mung kari riwis-riwis wae. Langite isih katon pe­teng, bola-bali thathit gumebyar. Mripate nyawang ngiwa nengen ... sepi... ora ana wong setugel-tugela. Batine nggrundel, mangkel, yagene tekan sak yahmene kan­ca-kancane padha durung teka.........................Sapepake  Cerita Cekak : Mega Klawu

  Angin tumiyup alon. Srengenge mesem endah ing horison kulon. Ing langit katon rombongane kuntul mabur ngetan, ngentha pepethan traju telu. Nengsemake. Manuk emprit padha pa­ting cruwet, mabur mrana-mrene arep bali menyang susuhe. Gusti pancen Maha Agung, sagunging titah dumadi tinitah duwe ciri khas dhewe-dhewe...........................................Sapepake  Cerita Rakyat : Pendhekar Alas Tutupan (2)

  Cundhaka kang wis siyaga banjur endha, nangkis, lan nyerang balik. Dheweke mlumpat ngiwa mire nengen. Dira emoh kalah. Serangane tanpa kendhat diarahake ana dhadhane Cundhaka. Se­ra­ngan kang makaping-kaping iku durung nggawa kasil. Dira nyerang maneh nggunakake kabeh kekuwat­ane, nanging Cundhaka mlumpat kan­thi limpat kaya manuk sikatan. Sawetara iku tenagane Sudira wus kebacut ngumpul lan diarahake kanggo nyerang Cundhaka mula serangan kang ora entuk sasaran njalari awake Dira sem­poyongan meh wae rubuh............,......................Sapepake  Cerita Sambung : Ngonceki Impen (17)

  Teka omah wis dienteni Winarsih. Panyawange wanita kuwi kaya ora uwis-uwis, nganti sing disawang krasa kecipuhan. Tan­pa dimanggakake dheweke wis mle­bu lan lungguh srog ing kursi........................…………….Sapepake  Padhalangan : Ramayana Jinarwa (17)

  17. Tambah Kekuwatan Prabu Dasamuka duka banget, keng rayi sang Wibisana diajar dipulasara nganti sema-put. Dening para kang marak, Raden Wibisana ginawa mundur saka pasewakan, terus tinandhu kondur menyang kasatriyan Untara. Sarawuhe kasatriyan, sawise enget purwaduksina, Raden Gunawan Wibisana sigra pamit ingkang garwa dene pinesthi tinundhung dening ingkang raka nata.....................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant