Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Tapak

Srengengene durung patiya dhuwur. Nanging panase wis krasa sumelet. Sardi leyeh-leyeh ana sangisore wit ... Sapepake

Cerita Sambung

Tabon (5)

“Ora, Mbah!” Karsana setengah mbengok. “Aku di- apusi!” “Nalare?” “Aku ... Sapepake

Cerita Rakyat

Singapura (7)

Sing ditakoni ora enggal wangsulan, mung batine nyoba-nyoba melu ... Sapepake

Alaming Lelembut

Mbalekke Payung

Mangsa rendheng, sedina-dina udan. Wiwit esuk, awan, bengi, nganti tekan esuk maneh udan ora mendha. Ndadekake uwong ... Sapepake

Padhalangan

Sudarsana – Gendrayana (1)

Playune kreta kang dititihi Patih Sutikna kaya ora ngambah bantala. Kreta mawa jaran papat kuwi dikusiri ... Sapepake

Apa Tumon

Gara-gara Arep Ijol Kaos

Dinane Jumuwah Wage, tang­gal 15 Maret 2019. Jam 09.05 dina Kemis, utawa sedina sa­du­runge, aku entuk ... Sapepake

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju