Sega Bumbu Roomo lan Jagung Bose...

Sega Bumbu Roomo lan Jagung Bose

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Monday, 18 May 2015

Sega Bumbu Roomo Ing Gresik ana panganan khas yaiku Sega Bumbu Roomo. Ngeneni sejarahe wis tau kapacak ing PS. Dene ...

Sapepake

Syifa’ul lan Rozaqo, Juara Websit...

Syifa’ul lan Rozaqo, Juara Website Desain

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Monday, 18 May 2015

Syifa’aul lan RozaqoTumrape remaja jaman saiki mligine para siswa, melek teknologi informasi sajake wis dadi salah sijine kebutuhan ...

Sapepake

Timnas Indonesia Mlebu Grup F Kuali...

Timnas Indonesia Mlebu Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Monday, 18 May 2015

Tim nasional (Timnas) Indonesia dadi sak grup F beba­rengan Irak, Thailand, Vietnam, lan Taiwan, asil drawing (undhian) kualifikasi Piala D

Sapepake

Beselan Gas Bangkalan Nyeret Pejaba...

Beselan Gas Bangkalan Nyeret Pejabat PLN

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Monday, 18 May 2015

Limang Taun Setor Menyang Fuad Amin Imron Rp 24,5 Miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ngandhakake ne­mokake samubarang kang mujud

Sapepake

Kyai Gedhong, Prajurit Pajang kang ...

Kyai Gedhong, Prajurit Pajang kang Nggembol Misteri

Anyar Katon, Pasujarahan | Panjebar Semangat | Monday, 18 May 2015

Wit Pacar sing nganeh-anehi Ngandhakake kuburan tuwa, situs utawa petilasan jaman Mataram ing Kotagede, prasasat ora ana enteke. Peti­l

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  NGAREP-arep pitulungane manungsa iku kadhangkala malah ngadohake pitulungane Sing Kuwasa, merga manungsa wis semendhe marang sapepadhane, ora marang Gusti.
   

 • PETHILAN

   

  PR njaluk tenaga pengamanan luwih akeh
  Ben nalika sidang bisa turu luwih angler

   

  Jokowi diajab bisa selaras klawan ajaran Bung Karno.
  Minimal bisa teges wae wis apik...

   

  Mega ngelikake Jokowi ana “penumpang gelap”.
  Eling lagu “Payung Fantasi”: hai-hai siapa dia….

   

 • KLIK

   
  TOPI UNIK
  Migunakake topi mujudake bab lumrah. Nanging, ana sawenehing wong kang merga pengin tampil beda, padha gelem nindakake topi kang edan. Saliyane merga unike, wujude uga beda lan katon aneh. Yen digunakake dijamin bakal dadi kawigaten. Iki salah sijine.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Alaming Lelembut

  Disawang jam sing cumanthel ana tembok ruwang kerjane wis nuduhake angka sepuluh bengi. Ditoleh, bojone wis turu nglepus neng kur­si dawa cedhak meja komputer sing dia­dhep Legoto. Sajake sing wadon kesel ba­nget. Dina iki mau bojone mulang tekan jam siji, diterusake ngelesi muride kanggo tata-tata persiapan ujian pung­kasan SD..............................................Sapepake  Cerita Cekak : Motor Matic Gambar Sapi

  Wong-wong sugih mblegedhu ing Jakarta kae mipik mobil Alphard sing regane nganti milyaran rupiyah kok kepenak, mung kaya wong tuku tempe neng pasar wae. Aku iki, mung kepengin duwe motor matic rega lima­las yuta wae kok adoh banget lakune. Dakwiwiti saka nandur jagung sepathok telu setengah sasi panen, dakdol payu limang yuta, terus daktukokake pedhet turunan metal, dak openi karo tengah taun............................................Sapepake  Cerita Rakyat : Mas Karebet (3)

  Kanthi rada aras-arasen Jaka Tingkir nuhoni pituduhe swara tanpa rupa mau. Dheweke banjur tumuju Kabuyu-tan Banyubiru. Ing Dhukuh Caltujuh, mapan ing lengkehing Gunung Lawu, ana sang atapa aran Ki Jaba Leka. Dheweke isih trah Majapahit. Ki Jaba Leka duwe anak lanang bagus rupane tur gagah pideksa, jenenge Mas Manca. Mas Manca lunga saka Caltujuh, arep tapa ing pesisir kidul...........................................Sapepake  Cerita Sambung : Nrima ing Pandum (11)

  Wis telung ndina Rumina nunut turu ing omahe tukang sapu terminal aran Rekso iku. Omahe Rekso mung prasaja, cilik nanging mawa loteng. Saben esuk Rumina ditinggal “dhines” menyang terminal. Sedina the­thenguk rasane ngaluk-aluk, cengklu­ngen ngenteni kabar saka Rekso......................................…….Sapepake  Padhalangan: Bagong Mantu (6)

  Padha becik Le, Truk, te­kamu?” “Pangestumu Kang Gareng. Nadyan sejatine ing ndalan ora becik blas. Merga ana kang memalangi se­dya­mu.” “Lha kok bisa kaya ngono nalare piye?”..............................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant