Ziarah ing Makame Ki Ageng Pantaran...

Ziarah ing Makame Ki Ageng Pantaran

Anyar Katon, Flash, Pasujarahan | Panjebar Semangat | Wednesday, 17 December 2014

Ing Komplek Makam Ki Ageng Pantaran ana kuburan 5 sing dianggep keramat, awit  jasad 5 sing di kubur iku nalika ...

Sapepake

Adat Tatacara Panganten Jawi; Pangg...

Adat Tatacara Panganten Jawi; Panggih Panganten

Anyar Katon, Flash, Kawruh Sapala | Panjebar Semangat | Wednesday, 17 December 2014

Upacara Dhahar Klimah Panganten Surakarta Panganten kakung sampun dumugi sarta lumebet pendhapa, nanging taksih jumeneng ngrantu badhe w

Sapepake

Timnas Indonesia Siap Tempur...

Timnas Indonesia Siap Tempur

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Wednesday, 17 December 2014

Timnas U-19 Indonesia Pelatih tim nasional Indonesia wis nemtokake 22 pemain kang bakal mabur menyang Vietnam kanggo berjuang ing Piala

Sapepake

MDS Nuju Kampung Sukses...

MDS Nuju Kampung Sukses

Anyar Katon, Yak Opo Kabare | Panjebar Semangat | Wednesday, 17 December 2014

Para bapak kang aweh semangat marang wargane Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sajak tumemen ba­nget anggone ngawekani program ‘cint

Sapepake

Nglaras Endahing Wirama Diatonis la...

Nglaras Endahing Wirama Diatonis lan Pentatonis

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Wednesday, 17 December 2014

Sindhen lan pengrawit saka Semarang iki ditanggap ing pawiwahan ana Jakarta Uyon-uyon utawa tetemba­ngan Jawa kanggoku bisa nuwuhake sw

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  KULAWARGA kang becik diwiwiti saka tresna, dibangun klawan kasih sayang, lan dijaga kanthi kasetyan
   

 • PETHILAN

   

  E-KTP palsu rame, digawe ing luar negeri.
  E-alah, e-dan tenan...

   

  Melu mundhake rega BBM, barang-barang melu munggah
  Ana sing mudhun, wong demo, mudhun nang dalan-dalan!

   

  Ngadhepi mundhake BBM, stok bahan pokok aman.
  Nanging ora kena dikendhaleni, dadi sing ngati-ati...

   

 • KLIK

   
  FESTIVAL NYOLOT BAYI
  eneng asline Baby Jumping Festival, nanging iki dudu bayine sing mencolot tapi bayi-bayi ing festival iki sing malah dipencoloti dening wong diwasa. Festival iki kedadeyan ing Castrillo de Murcia, Spanyol, saben tanggal 6 Juni. Acara taunan iki wis digelar wiwit taun 1600-an. Bayi-bayi kang mentas lair ksb dipencoloti dening priya kang nganggo pakaian setan. Tujuane, jarene kanggo murnekake jiwane bayi mau amrih kalis saka tumindak dosa ing mengkone.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Disraya Dhemit

  Lho, pacul karo capingku ana ngendi?” batine Barjo. Saelinge Barjo, caping lan pacule mau diseleh pojok kedhokan sawah sing dina kuwi lagi digarap. Dheweke durung lali yen anggone mangkat menyang sawah udakara jam telu sore mau karo mikul pacul lan kekudhung caping. Leren ngga­rap kedhokan, capinge dicantholake doran. “Apa kira-kira dicangking bali Marjan ya?”.............................Sapepake  Cerita Cekak : Aku Uga Seneng

  Jenengku Widyastuti. Murid-muridku yen ngundang Bu Widya. Semono uga ing kampung. Malah wong tuwa lan kangmasku yen ngundang ditambahi ‘nok’. Nok Widya. Aku paling sengit yen diundang Tutik. Jane ya ra pa-pa. Wong pancen iku uga perangane aranku...,.............................Sapepake  Cerita Rakyat : Temanten Adus Getih (7)

  Dhungendhil umyeg: “Mblotha edan, Mblotha edan, Mblotha edan!!” Akeh-akehe wong padha nyukurake jalaran rasa ora senenge marang Ki Gedhe Mblotha kang dianggep kongas, semugih lan cluthak. Nanging tumrap wong-wong kapercayane Ki Gedhe Mblotha padha ora nari­makake. Tekade arep gawe petungan dhewe................................Sapepake  Cerita Sambung : Gurunadi (15)

  Nanging durung nganti diuripake, pikiran sing luwih wening nylinthung. Elik-elik, gawe lerem lan weninge pikiran, menawa nglabrag kuwi dudu pakartine wong sing ngerti tatanan. Ngenggoni unggah-ungguh. Nglabrag kuwi mung pakartine wong urakan, yen keweleh malah gawe wirang. Karo maneh durung diweruhi sapa sejatine wong wadon kuwi, apa sesambungane karo Widiantoro............................…….Sapepake  Padhalangan : Parikesit Gugur (1)

  inarya purwaning kandha yaiku tu-mapake ja-man Kali Yuga utawa jaman peteng. Mobah mosiking kahanan wis mungkur adoh saka perang gedhe Bharatayuda Jayabina-ngun. Pandhawa kang unggul jurite, titi wanci iku wis padha mukswa bali menyang alam kelang-gengan. Kang nglungsur keprabon Ngastina pernah wayahe Raden Arjuna, putra swargi Raden Abimanyu kang mijil saka Dewi Utari, winastan Raden Parikesit..................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant