Temu Kangen Murid lan Guru...

Temu Kangen Murid lan Guru

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Monday, 20 April 2015

Manut Profesor Sidiarto Kusumoputro, maneka aktivitas banget wigatine kanggo njaga kasarasan jiwa lan raga wong tuwa, uta­mane kang umurane

Sapepake

Ahmad Dhani Mlebu Rembug Cawali...

Ahmad Dhani Mlebu Rembug Cawali

Anyar Katon, Yak Opo Kabare | Panjebar Semangat | Monday, 20 April 2015

Ahmad Dhani Pengurus Dewan Pim­pinan Cabang (DPC) Partai Ge­rindra Surabaya sajak wis milih pemain musik (musisi) kon­dhang Ahmad Dha

Sapepake

Ngowahi Basa Interface Pack Windows...

Ngowahi Basa Interface Pack Windows 7 dadi Basa Indonesia

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Monday, 20 April 2015

Ana tetembungan kang ngandhak­ake yen sawijining basa kuwi kayadene identitas sawijining bangsa. Sebab kanthi tansah migunakake basa lokal

Sapepake

Supaya Ora Lara Stroke,Olah-olah si...

Supaya Ora Lara Stroke,Olah-olah sing Bener lan Pener

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Monday, 20 April 2015

Pawongan kang nandhang lara stroke kerep-kerepe bingung anggone milih panganan kang arep didhahar. Iki ora oleh, iku dilarang. Saliyane wedi

Sapepake

Nebang Kayu Jati ing Lemahe Dhewe 1...

Nebang Kayu Jati ing Lemahe Dhewe 10 Taun Kepungkur, Ditahan ing Rutan

Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Monday, 20 April 2015

Kedadeyan kang namani Nini Asyani antuk tanggapan saka pemerintah. Dhek Sabtu (14/3) kepungkur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti

Sapepake

 • SAMAK PS MINGGU IKI

 • Sumber Semangat

    
  WONG sing ngaku bala nanging mung reka-reka iku luwih seneng yen kita sengsara. Ngati-ngati milih bala, ngati-ngati milih kanca
   

 • PETHILAN

   

  Golkare Agung nggelar ruwatan.
  Amrih “ringin” bebas saka prahara.

   

  Golkar kubu Ical ngancam mboikot kabeh kawicaksanane pemerintah.
  Saya tuwa saya ora diwasa...

   

  Kubu Ical ngancam rotasi kadhere kang mbelot menyang kubu Agung Laksono.
  Semangat juange luar biyasa, jroning satron...

   

 • KLIK

   
  SUNGU PALING GEDHE
  Sapi unik iki nduweni sungu kang super gedhe. Iki dudu foto palsu, nanging gambar sapi kang katon kaya bantheng iki asli mangkono, alias pancen bukti keagungane sing Kuwasa. Sapi kang dijenengi Lurch iki sawijining sapi jinis Watusi. Dawane sungune 92,25 cm kanthi bobot 43,35 kg saben sungu. Saking dawane, nganti-nganti meh kabeh ndhase ketutupan sungune.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Pocongan Gedebog

  Nalika isih mudha Sugino kondhang minangka benggoling durjana dhug-dheng sing senengane gawe wedine para warga. Ora mung trima maling barang cilik-cilikan wae, nanging dheweke uga kerep ngram­pog karo balane menyang desa-desa sakiwa-tengene. Sawise rampung anggone ngrampog banjur misah dhe­we-dhewe golek slamet...........................................Sapepake  Cerita Cekak : Ngamen

  Wengine krasa tintrim. Sanajan ora udan, nanging omah-omah wis padha nutup lawang wiwit sore. Apamaneh katambahan keluk tilas obong-obongan sampah, nambahi swasana dadi sangsaya serem. Nanging kahanan iku ora ndadekake Yanto lan Parno sing kulina mulih bengi kuwi wedi.........................................Sapepake  Cerita Rakyat : Srengenge esuk ing Suropadan (6)

  Esuke, sawise aweh pituduh sacukupe marang wong-wong kang kajibah nutugake ndhudhuk kalen, Raden Sarapada nyelakake wektu lunga menyang Dhukuh Digelan. Pedhukuhan Digelan durung reja, mung tinemu omah cacah telu. Sarapada bisa mesthekake menawa omahe Ki Digel sing paling gedhe..........................................Sapepake  Cerita Sambung : Nrima ing Pandum (9)

  Sasuwene Tarmin asring menyang proyekane Koh Cemuk, wong tuwane ora ngerti. Dening Koh Cemuk Tamrin diopahi ndinan, senajan ora akeh. Opah olehe menehi mandhor tebu iku entek kanggo seneng-seneng karo kancane. Dheweke sengaja nglimpekake wong tuwane. Saben dina Minggu Koh Cemuk sok ajak nglembur. Ngepasi gawe­yan senggang, Koh Cemuk ngajak omong-omongan...................................…….Sapepake  Padhalangan: Bagong Mantu (3)

  Samba, Dhimas Setyaki lan Kakang Udawa. Sli­ramu kabeh ora perlu nyumelangake Petruk. Nadyan Petruk iku dra­jating wong aceplik beba­sane, nanging darbe kaluwihan kang ora saben uwong andarbeni. Ketitik Petruk nate ngasorake ratu Ngrancang Ken­cana, malah tau dadi ratu ing kana. Uga nate ngasorake ratu ing Anjang Gribig Prabu Pandhu Pragola Manik..............................................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant