Ngrancang Foto Kulawarga kang Mrana...

Ngrancang Foto Kulawarga kang Mranani

Anyar Katon | Panjebar Semangat | Tuesday, 16 September 2014

Sapatemon mligi kanggo gawe foto kulawarga becike pancen dirancang kanthi mateng. Ana saperangan bab kang kudu dicepakake. Saengga asile fot

Sapepake

Marquez Ngincer, Rossi Ngotot...

Marquez Ngincer, Rossi Ngotot

Anyar Katon, Olahraga | Panjebar Semangat | Tuesday, 16 September 2014

Kemenangan mbaka kemenangan terus dipethik Marc Marquez ing musim balapan 2014. Sing keri dhewe, Marquez dadi juara ing Sirkuit Indianapolis

Sapepake

Tetuladhan Serat Angling Darma Amby...

Tetuladhan Serat Angling Darma Ambya Madura

Anyar Katon, Flash, Watak & Wayang | Panjebar Semangat | Tuesday, 16 September 2014

Dineng nagara Malowopati, langkong raddja sarta kerta gemma, nagara nga­da’in tase’, ban mongkorragin goenong, ngapet songaj ngorebin p

Sapepake

Endi Sing Bisa Gawe Lencir, Mlaku A...

Endi Sing Bisa Gawe Lencir, Mlaku Apa Mlayu?

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Tuesday, 16 September 2014

Nalika kepengin ngudhunake bobote awak, akeh-akehe uwong iku nindakake olahraga. Olahraga paling gampang lan murah yaiku mlaku utawa mlayu.

Sapepake

Ngungak Kampung Bugisan Yogja Punje...

Ngungak Kampung Bugisan Yogja Punjere Perajin Blangkon

Anyar Katon, Flash, Plesir | Panjebar Semangat | Tuesday, 16 September 2014

Salah sijine perajin lagi nggarap blangkon putihan Menawa para sutresna PS mlaku-mlaku ing Malioboro, Yogja, temtu bakal meruhi maneka d

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  TRESNA kuwi bakal nggiles saben wong kang melu tumindake, nanging tanpa gilesan tresna urip tanpa ana rasa endah
   

 • PETHILAN

   

  Prinsipe anggota baru ISIS, nggabung apa dipateni.
  Mendhing anggota arisan, nggabung apa ketinggalan gosip...

   

  Kabinet nonparpol, mung PKB sing kabotan..
  Dukungan wingi mung modus, sajake...

   

  Jokowi mesthekake durung ngrembug bab kabinet.
  PKB sajake dadi Partai Kebelet Banget ...

   

 • KLIK

   
  KAR DHUWIT Bayangke yen dhuwit saindenging donya iki digawe peta? Dadine kayane karya sutresna forum Reddit kang aran The310Investigator iki. Dhuwit saka negara-negara mau makili peta negarane dhewe-dhewe.   (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    

  44 iklan Kalender 2014


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Omah Anyar

  “Mas… blaka wae jane yen njenengan ora ana omah aku wedi! Saben ngarepake surub ing kamar mandhi kaya ana wong adus jebar-jebur, nanging yen taktiliki banyu ing jedhing ora kalong. Sok uga krungu kran kemocor lan lampu ngiringan omah mati dhewe terus urip maneh. Durung yen ngarepake tengah wengi aku sok diweruhi glibede wong wadon rambute diore lan mung blebedan andhuk metu saka kamar man­dhi,”........................Sapepake  Cerita Cekak : Bubruk

  Isih turu kemulan brukut, HP modhel lawas kang gemlethak ing meja muni think-think… think-think… tandha ana SMS mlebu. Ora tak gape. Karo ngulet ngiwa aku nglirik jam kang tememplek ing tembok. Jam papat kurang seprapat. Lagi penak-penake mancal kemul.........................Sapepake  Cerita Rakyat : Pendhekar Alas Tutupan (10)

  “Kuwi ateges wiwit ana trontong-trontong pepadhang tekane wahyu kaprajan ing kulawargane awake dhewe,” an­dharane Komandhan Tyasa Guna kanthi gamblang..,......................Sapepake  Cerita Sambung : Gurunadi (1)

  Kekarepane wis kenceng. Rancangane wis mateng. Bab kuwi gegayutan karo anane tang­gal abang, Senen emben. Wektu ana ngomah rada dawa, bisa tumandang gawe sakkatoge. Mula nalika mulih, me­sisan mampir toko onderdil, tuku ban, lampu, kampas rim lan barang kebutuhan liyane. Minggu esuk nalika gladhen bad­minton mung main sepisan, perlune ora sayah nemen-nemen...................…….Sapepake  Padhalangan : Ramayana Jinarwa (25)

  25. Aswani Kumba-Kumba Aswani geman rusaking wadya, Anoman sigra tuman-dang gawe. Di-tya Kala Jambu-mangli dibruki gunung, mati padha sanalika. Sa­patine Jambumangli, ana maneh yaksa gegedhug Alengka ngetoni pupuh, dipapagake de­ning kapi Jaya Anggada. Senapati Alengka iku aran ditya Kala Lam­bangkara, gegamane limpung............................Sapepake • Lomba Nggambar, Mewarna lan nDongeng

  Jroning mengeti ulang taune PS kang ka 81, majalah Panjebar Semangat bali nganakake lomba Nggambar lan lomba Mewarna sarta lomba Ndongeng basa Jawa kanggo bocah-bocah PAUD/TK lan SD/MI. Lomba nggambar kanggo kategori umur 7-10 taun. Dene lomba mewarna kanggo kelompok umur 3-6 taun (PAUD lan TK). Sauntara kuwi lomba Dongeng kanggo bocah SD/MI (tumekane umur 13 taun). Lomba Nggambar lan Mewarna kanthi tema Dolanan Tradisionil. Dene lomba Ndongeng temane bebas. Lomba iki GRATIS tanpa ditarik ragad apa-apa. Malah peserta bakal oleh konsumsi, maneka hiburan lan doorprice. Lomba bakal dianakake ing Surabaya, manggon ing Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jl. Bubutan 87 Surabaya tanggal 14 September 2014, wiwit jam 08.00 – 13.00. Peserta wajib nggawa meja lan peralatan nggambar/mewarna dhewe (bebas). Dene materi gambar lan kertas gambar disedhiyakake panitia. Durasi wektu kang disedhiyakake maksimal 120 menit. Sauntara kuwi tumrape peserta Ndongeng, materi dongeng kudu njupuk saka majalah Panjebar Semangat (rubrik Wacan Bocah). Durasine ndongeng maksimal 10 menit. Peserta uga oleh nggawa property minangka kelengkapan ndongeng. Penilaian lomba ing antarane; Lomba Nggambar - Mewarna arupa konsep/cerita gambar, pewarnaan, komposisi warna lan sapanunggalane. Lomba Ndongeng arupa penampilan, carane cerita utawa teknik cerita, anggone nguwasani materi lan kemampuan/skill peserta lomba. Dene hadiah kanggo lomba Nggambar; Juara I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 500.000, Juara II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 400.000, Juara III oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 350.000, Juara Harapan I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 300.000, lan Juara Harapan II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 250.000. Hadiah kanggo lomba mewarna; Juara I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 400.000, Juara II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 300.000, Juara III oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 250.000, Juara Harapan I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 200.000, lan Juara Harapan II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 150.000. Dene hadiah kanggo lomba Dongeng; Juara I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 700.000, Juara II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 500.000, Juara III oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 400.000, Juara Harapan I oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 350.000, lan Juara Harapan II oleh Trophy, Piagam lan dhuwit Rp 300.000 lan Juara Favorit oleh Trophy, Piagam sarta dhuwit Rp 250.000. Pendaftaran bisa dileksanakake ing kantor Majalah Panjebar Semangat Jl. GNI 2 Bubutan – Surabaya (jam 08.00 – 14.00). Nanging lomba iki diwatesi mung kanggo 200 peserta wae, mula enggal-enggal ndhaftar! (d)***
 • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant