Carane Ngontrol FB Tag Foto...

Carane Ngontrol FB Tag Foto

Aiti, Anyar Katon | Panjebar Semangat | Monday, 13 October 2014

Mangkel merga ana kanca ing facebook kang nandhani (nge-tag) kita menyang fotone kang ora kita karepake? Ya senajan kadhang ana ...

Sapepake

Permen Karet; Bisa Ngganggu Pikiran...

Permen Karet; Bisa Ngganggu Pikiran uga Bisa Gawe Awak Lemu

Anyar Katon, Kasarasan | Panjebar Semangat | Monday, 13 October 2014

Mamah permen karet bisa mrantasi rasa ngantuk, saengga utek bisa luwih munjer anggone ngrampungake utawa ngeling-eling samubarang. Ewasamono

Sapepake

Perwira Polri Ditangkep Polisi Di R...

Perwira Polri Ditangkep Polisi Di Raja Malaysia

Anyar Katon, Dredah Masalah | Panjebar Semangat | Monday, 13 October 2014

Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bali kecoreng. Anggotane loro ditangkep Polisi Di Raja Malaysia (PDRM) ing Kuching, Serawak, Jum

Sapepake

Kawigaten lan Katresnan Mbangun Pak...

Kawigaten lan Katresnan Mbangun Pakarti lan Tembe Mburi

Anyar Katon, Taman Wanita | Panjebar Semangat | Monday, 13 October 2014

Prof Dr Dra Hj Istibsyaroh, SH, MA Kulawarga pancen rinasa jangkep yen kinanthen anak, gegantilaning ati rama lan ibu. Dudu ...

Sapepake

Mosca, Band Anyar kang Pengin Mabur...

Mosca, Band Anyar kang Pengin Mabur

Anyar Katon, Tetepungan Remaja | Panjebar Semangat | Monday, 13 October 2014

Sajege ana band Paramore ing jagad musik iki, rame-rame muncul band kanthi vokalis cewek kang energik, klebu ing Indonesia. Salah ...

Sapepake

 • Samak PS Minggu Iki

 • Sumber Semangat

    
  AJA mbok dadekna kegagalan wingi minangka pepalang dina iki. Semangat kanggo nggawe dina sesuk luwih becik, lumantar dina iki.
   

 • PETHILAN

   

  Kebak trik politik, RUU Pilkada perlu diteliti maneh
  Utawa mesisan dibuwang wae...

   

  Ombudsman RI ngusulake ana Kementerian Pengawasan.
  Perlu uga ana Kementerian Pelaksanaan Janji Kampanye...

   

  Ing acara jaksa, SBY nyopiri Jokowi.
  Penak disawang.

   

 • KLIK

   
  PASAR SANTHET
  Pasar siji iki beda karo pasar biyasane, merga sing didol uga barang sing ora umum. Pasar kang dumunung ing kutha Lome, Togo Afrika lan ing Mercado de Sonora, Meksiko sarta ing Calle Linares La Paz, Meksiko iki dikenal minangka pasar santhet. Sing didol ing antarane maneka alat sihir, tengkorak menungsa, tengkorak kethek, macan tutul, golekan voodoo, dupa, jimat, balung kodhok, wulu burung hantu lsp. Ing kene sawenehing peramal uga mbukak jasa ramalan kanggo pengunjung.     (d/ist)***  
 • Iklan Baris

    

  Perubahan Nama Rekening
  Untuk pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011, berubah menjadi :
  a/n PT Pancaran Semangat Jaya Rek. No. 0049831133 Bank : BNI Cabang Urip Sumoharjo Surabaya
    

  44 iklan Kalender 2014


   

 • Cerita Alaming Lelembut : Kembang Semboja Kuning

  Marsono sawijining nom-noman sing bisa kanggo tuladha tumrap generasi enom liyane. Sanadyan isih sengkut ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur kawentar, nanging dheweke wis wiwit bribik-bribik sinau dadi pengusaha. Ing sela-selane kuliyah, Marsono seng­kut ngurusi usaha tanduran hias.........................Sapepake  Cerita Cekak : Pasien

  Wektune wis ngarepake jam sanga bengi. Ing njaba udane isih nggre­jih, njalari hawa dadi kerasa kekes. Swara wong watuk cekrah-cekreh isih keprungu saka ruwang tunggu pasien............................Sapepake  Cerita Rakyat : Pendhekar Alas Tutupan (15)

  Komandhan Tyasa Guna ora wedi ngadhepi senjata kaya kuwi. Dheweke terus ngangseg maju. Serangane nora saya kendho. Su­dira nyoba mancing serangane Sang Komandhan. Kepancing karo siasate Sang Manggala Yuda, Tyasa Guna pe­ngin bisa enggal natoni mungsuhe. Men­colot saka gigire kuda, Koman­dhan Tyasa Guna nyamberake pe­dhang kanthi tenaga sakayange pe­ngin nugel gulune Sudira. Ananging serangan iki luput.......................Sapepake  Cerita Sambung : Gurunadi (6)

  Omah gedhe cakrik kuna. Tinggalan jaman Walanda. Nganti seprene ora katon owah-owahan sing menjila. Ditonton saka werna cete sing sawo mateng gilap mencorong, tembok sing putih memplak, mertandhani yen panggonan kuwi diupakara kanthi premati. Jubin marmer kinclong kena ding­go ngilo. Pekarangane saambrah-ambrah tanpa pager.....................…….Sapepake  Padhalangan : Ramayana Jinarwa (30)

  30. Rahwana Sirna - Sinta Obong awise tangi gre-gah, Prabu Dasamuka ngamuk punggung luwih nggegirisi. Raja Alengka iku banjur triwikrama, wwrrr… sanalika metu sirahe sepuluh, tangane rong puluh kathik kabeh padha nggawa gegaman kang sekti lan sudibya sarta ngandhut prabawa............................Sapepake • Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By California Accountant